girl-1561943_1920

Võnnus toodab sellest suvest sooja SW Energia

Võnnus alustas alates sellest suvest soojatootmist Eesti kapitalil põhinev soojamajandusettevõte SW Energia OÜ, kes plaanib Võnnu katlamaja põhjalikult rekonstrueerida.

Jaanuaris võitis SW Energia Võnnu valla poolt korraldatud riigihankel rendikonkursi uue soojustootmisvarade rentniku leidmiseks. Valla eesmärk oli leida valla kaugküttevõrkude jaoks uus soojatootja, kes suudaks kaasata investeeringuid ning rekonstrueerida vana ja amortiseerinud katlamaja.

SW Energia sobis kosilaseks hästi: 18-aastase kogemusepagasiga ettevõtte hoole all on enam kui 200 katlamaja üle Eesti, ka on SW Energial ette näidata mitukümmend Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel edukalt hakkpuidule üle viidud katlamaja.

„Võnnus, nagu tegelikult kõigis teistes võrkudes, on meie eesmärk kvaliteetne, keskkonnasõbralik ja mõistliku hinnaga soojusenergia tootmine,“ ütles SW Energia arendusjuht Vadim Nogtev. Selle eesmärgi tahab SW Energia saavutada Võnnus hakkpuidul töötava täisautomaatse katlamaja rajamisega. Võnnus mahub uus hakkpuidukatel ja kütuseladu ära olemasoleva katlamaja sisse.

Et vajalike investeeringute summa pääseks hinda mõjutama võimalikult vähe, on plaanis kaasata Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusmeetmed. Kõigi vajalike töödega jõutakse lõpule hiljemalt 2020. aastaks. Tööde kiirus sõltub sellest, millistel tingimustel õnnestub kaasata KIK-i teotusi. Hetkel on katlamaja rekonstrueerimise taotlus esitatud ja selle rahuldamise otsuse kuupäevast selgub, kas on võimalik töödega alustada veel sellel aastal või järgmisel.

Hetkel paigaldatakse katlamajja uus reservvõimsuse katel, mis kasutab kütusena põlevkiviõli ja kuni uue puiduhakke katla valmimiseni toodab soojust just see katel. Suvisel ajal saavad Võnnu tarbijad kasutada sooja vett ööpäevaringselt ja ei pea enam sellega seoses oma tegemisi ette planeerima. Lõpeb ka halupuude valmistamine kohapeal. Tulevikus hakitakse puit otse metsas ja tuuakse kohale veokitega. Ehkki hakkpuidule üleminek nõuab suuri investeeringuid, on kütus ise tulevikus oluliselt odavam ning pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga. […]

Võnnus alustas juunikuus soojatootmist SW Energia.

Artikkel pärineb: Võnnu valla infoleht

Loe Võnnu kaugküttest siin