Võnnu

Võnnu kaugküttevõrk

Võnnu kaugküttevõrk saab kodusooja uuelt tootjalt, kelle soojusenergia müügihind on 57,41 €/MWh, hinnale lisandub seaduses ette nähtud käibemaks.

Kaugküttevõrgu võttis alates 01.06.2017 üle Eesti soojusenergia tootja SW Energia. MÜ Toruorel enam soojaarveid ei esita ning makseid vastu ei võta.

Hinnainfo SW Energia muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Võnnu piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

 

Peamised võidud

  • Puhtam õhk
  • Väiksemad küttekulud
  • Stabiilsem soojuse hind

Küsi lisainfot

  • Juri Frorip
    553 4066

Võnnu soojusvõrgu arendamine

2019. aastal valmib Võnnus Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel uus katlamaja. Eesmärgiks on keskkonnasõbralik, efektiivne ja tagatud varustuskindlusega soojus.

Harku katlamaja 3D visuaal

2019 valmib uus katlamaja

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel valmib Võnnus 2019. aasta suvel uus katlamaja, mis hakkab sooja andma juba sügiseset küttehooajast. Katlamaja  valmimisel hakkavad sooja saama alevikus asuvad 6 kortermaja. Lisaks veel kool, lasteaed, teenuskeskus ja Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi hoone.

Katlamaja ehituseks kulub kokku 286 000 eurot, millest 50% (143 000 eurot) tuleb Keskkonnainvesteeringute Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Võnnusse valmiv uus katlamaja on keskkonnasäästlik, soodne ning kodudes ei saa soe enam kunagi otsa. Paljude majade haldamine muutub märkimisväärselt lihtsamaks, kuna enam ei pea lokaalküttes olevad  hooned enda soojatarbimist organiseerima.

Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond

märts 2018

2018. aasta märtsis teatas Keskkonnainvesteeringute Keskus otsusest toetada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest SW Energia plaani Võnnu katlamaja renoveerimiseks (projekti number 2014-2020.6.02.17-0293). Toetuse summa 143 000 € katab kogu projekti maksumusest 50%. Katlamaja renoveerimine tähendab Võnnu inimestele puhtamat õhku, töökindlamat katlamaja ja stabiilsemat soojusenergia hinda.

girl-1561943_1920

2017

Jaanuaris võitis SW Energia Võnnu valla poolt korraldatud riigihankel rendikonkursi uue soojustootmisvarade rentniku leidmiseks.

Võnnu aleviku katlamaja soojustarbijateks on 6 korterelamut, kool, lasteaed, vallamaja, kultuurimaja ja päästedepoo. Alates 1.06.2017 võttis SW Energia ohjad üle. Uue soojatootjana on eesmärgiks katlamaja edukas üleviimine hakkpuidule, mis tagab kvaliteetse, keskkonnasõbraliku ja mõistliku hinnaga soojusenergia tootmise.  Kuni uue puiduhakkekatla valmimiseni toodetakse soojust põlevkiviõlist reservkatlamajas.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused. Vastame E-R 9.00-17.00

+372 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm