SW Energia OÜ küberturvalisuse kaardistamine

Küberturvalisuse kaardistamine

SW Energia OÜ viis ettevõttes läbi küberturvalisuse hindamise, et kaardistada küberturvalisuse tase. Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega.

Projekti kestus: 20.10.2023 – 12.01.2024
Projekti kogumaksumus: 9600 € (ilma KM)
Toetuse suurus: 4800 €
Omaosalus:  4800 €