Abja-Paluoja

Abja-Paluoja kaugküttevõrk

Alates 01.09.2023 kehtib Abja-Paluoja kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 83,78 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 83,78 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Abja-Paluojas kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Mulgi Valla kodulehelt.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Soojusenergia müügihind Abja-Paluoja kaugküttevõrgus

Alates 01.09.2023 kehtib Abja-Paluoja kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 83,78 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Muutused Abja-Paluoja kaugküttevõrgus

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Abja KM

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

IMG_2477

2021

Abja-Paluoja kaugküttevõrk rekonstrueeritud, uus katlamaja valmis.

Pikemalt saab lugeda Abja-Paluoja kaugküttevõrgu rekonstrueerimisest siit. 

Galerii avamisest nähtav SW Energia kodulehe galeriist.

Abja KM

2021

SW Energia rekonstrueeris Abja-Paluoja kaugküttevõrgu, soojahind langeb

Mahuka projekti eesmärgiks oli ühildada seni 4 eraldiseisvat katlamaja uute ühendtorustikega ning rekonstrueerida Kastani tänava katlamaja.

Pikemalt saab lugeda Abja-Paluoja kaugküttevõrgu rekonstrueerimisest siit.

20201105_085620

2020

SW Energia alustas augustis 2020.a Abja-Paluojas kaugküttevõrgu kaasajastamist. Mahuka projekti eesmärgiks oli ühildada seni 4 eraldiseisvat katlamaja uute ühendtorustikega ning läbi selle kohaliku kaugküttevõrgu energiatõhusamaks ja töökindlamaks muutmine.

2021.a. sügiseks valmib Abja-Paluojas uus täisautomaatne hakkepuidukatlamaja, mis on keskkonnasõbralik ning toodab soojust taastuvenergiast, hakkepuidust.

Pikemalt saab lugeda Abja-Paluoja kaugküttevõrgu rekonstrueerimisest siit.

Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond

2019

Abja-Paluoja kaugküttevõrku haldab alates novembrist 2019.a SW Energia OÜ. Plaanis on täielikult rekonstrueerida Kastani katlamaja, mis saab olema täisautomaatne hakkpuidul töötav katlamaja ning  ühildada 3 eraldiseisvat kaugküttevõrku uute ühendtorustikega üheks kaugküttevõrguks. Uue katlamaja ehitus tähendab mahukat investeeringut, mis mõjutab kindlasti ka soojusenergia hinda. Et tarbija jaoks kulusid vähendada, taotleb SW Energia katlamaja rekonstrueerimistööde teostamiseks toetust Keskkonnainvesteeringute keskuselt. Kuigi eeltööd toetuse taotlemiseks juba käivad, võtab protsess siiski umbes 2 aastat.

Uue katlamaja valmimiseni toodavad sooja täna kasutuses olevad kolme katlamaja õlikatlad. Abja-Paluoja kaugküttevõrku kuuluvad 10 korterelamut ja lisaks valla poolt hallatavad hooned.

Abja-Paluoja kaugkütte soojatrassid on osaliselt rekonstrueeritud ja tänu sellele on vähenenud tuntavalt soojakaod.