Abja KM

SW Energia rekonstrueeris Abja-Paluoja kaugküttevõrgu, soojahind langeb

Abja-Paluoja katlamaja

SW Energia alustas augustis 2020.a. Abja-Paluojas kaugküttevõrgu kaasajastamist. Mahuka projekti eesmärgiks oli ühildada seni 4 eraldiseisvat katlamaja uute ühendtorustikega ning rekonstrueerida Kastani tänava katlamaja.

Ehitustööde tulemusena vahetati välja peaaegu 1800 m ulatuses vananenud torustikku. Vana ja halvas seisukorras olnud soojustorustiku lõigud asendati uue eelisoleeritud torustikuga. Tööde käigus kahjustada saanud haljastus ja asfaltteed taastati käesoleva aasta kevadel. Tänaseks on Abja-Paluojas valminud ka uus täisautomaatne hakkpuidukatlamaja, mis on keskkonnasõbralik, varustatud kõige kaasaegsema soojatootmise tehnoloogiaga ning toodab soojust taastuvenergiast, hakkpuidust. Seni toodeti Abja-Paluojas sooja 4 erinevas põlevkiviõlil töötavas katlamajas, mis ei olnud kuigi keskkonnasõbralik ega tõhus. Täna, mil kaugküttetorustik on rekonstrueeritud ja ühendtorustike abil üheks kaugküttevõrguks liidetud, toodetakse toasooja Kastani tänaval asuvas uues hakkpuidukatlamajas.

Kasutades kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid, sai siiani õliküttel töötavast Kastani tänava katlamajast biokütusel (hakkpuidul) sooja tootev katlamaja. Abja kaugküttevõrku ehk kortermajadele ja valla allasutustele toodab nüüdsest sooja Leedu firma Kalvis hakkpuidukatel. Kütusena kasutatav hakkpuit toodetakse madala kvaliteediga puidust või raiejäätmetest. Hakkpuitu tuuakse Abja-Paluoja katlamaja lattu korra nädalas. Siiani kasutusel olnud õlikatel jääb reservi. Reservkatel käivitub peamiselt 2 juhul: hakkpuidukatla rikke korral või soojatarbimise tipphetkel väga külmade ilmade puhul.

Uus katlamaja pakub ka tsentraalset sooja vett. Tänu soojuse efektiivsele ärakasutamisele on keskkütte baasil toodetud soe tarbevesi elektri- ja gaasiboileriga võrreldes ca 4 korda odavam. Keskmiselt on ühe korteri sääst aastas ca 300€. Täpsema info saamiseks soovitame SW Energia esindajaga ühendust võtta, kirjutades info@swenergia.ee

Abja-Paluoja kahe projekti kogumaksumuseks on ca 1 miljon eurot, millest ca 50% tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ja ülejäänu investeerib SW Energia. Trassi ehitustöid teostas Metrx OÜ, katlamaja ehitas Kolmtex OÜ. Ehitustööde tulemusena muutus Abja-Paluoja  kaugküttevõrk efektiivsemaks ja energiatõhusamaks.

Toasooja hind Abja-Paluojas aasta tagasi oli 73€/MWh. Tulenevalt katlamaja renoveerimisest ja soojusenergia tootmise üleviimisest biokütusele langes soojusenergia müügihind – alates septembrist on hinnaks 65,40€/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.