SW Energia rekonstrueerib Abja-Paluoja kaugküttevõrku

Abja-Paluoja katlamaja

SW Energia alustas augustis Abja-Paluojas kaugküttevõrgu kaasajastamist. Mahuka projekti eesmärgiks oli ühildada seni 4 eraldiseisvat katlamaja uute ühendtorustikega ning läbi selle kohaliku kaugküttevõrgu energiatõhusamaks ja töökindlamaks muutmine.

Ehitustööde tulemusena vahetati välja peaaegu 1800 m ulatuses vananenud torustikku. Vana ja halvas seisukorras olnud soojustorustiku lõik asendati uue eelisoleeritud torustikuga. Torustike rekonstrueerimistööd tähendavad enamasti seda, et vana torustik kaevatakse mingi lõigu ulatuses lahti ning seejärel tuleb see demonteerida. Seejärel saab alustada uue eelisoleeritud torustiku paigaldamist. Tööde käigus kahjustada saanud haljastus ja asfaltteed taastatakse kevadel.

Käesoleva aasta (2021.a.) sügiseks valmib Abja-Paluojas uus täisautomaatne hakkpuidukatlamaja, mis on keskkonnasõbralik ning toodab soojust taastuvenergiast, hakkpuidust. Katlamaja ehitustööd algasid möödunud sügisel. Seni toodeti Abja-Paluojas sooja 4 katlamajas, mis ei olnud kuigi keskkonnasõbralik ega tõhus. Täna, mil kaugküttetorustik on rekonstrueeritud ja ühendtorustike abil üheks kaugküttevõrguks liidetud, toodetakse toasooja Kastani tänaval asuvas ajutises konteinerkatlamajas.

Kasutades kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid, saab siiani õliküttel töötavast Kastani tänava katlamajast biokütusel (hakkpuidul) sooja tootev katlamaja. Kütusena kasutatav hakkpuit on Eestis kohapeal puidu raiest tekkiv jääkmaterjal, mis on suurepäraselt kasutatav taastuv biokütus. Kodumaise kütusena annab see tööd kohalikele inimestele, kes väheväärtuslikust puidust hakkpuitu toodavad.   

Abja-Paluoja kahe projekti kogumaksumuseks on ca 1 miljon eurot, millest ca 50% (479 990 eurot) tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ja ülejäänu investeerib SW Energia. Trassi ehitustöid teostas Metrx OÜ, katlamaja ehitab Kolmtex OÜ. Ehitustööde tulemusena muutub Abja-Paluoja  kaugküttevõrk efektiivsemaks ja energiatõhusamaks.