Korduma kippuvad küsimused

Kui soojusmõõtja ei ole töökorras, näitab kummalisi numbreid või teeb muul moel muret, võtke ühendust Ritaga telefonil 520 9599 või e-posti teel: rita.kiisk@swenergia.ee

Näitu on vaja just sellel päeval, sest Teie esitatud näidud pole mitte ainult rahalise arvestuse aluseks, vaid annavad ka meie tehnikutele olulist infot küttesüsteemi olukorra kohta.

Kuu viimasel päeval fikseeritakse näidud ka katlamajas ning võrdlus tarbijate näitudega võimaldab hinnata soojakadusid või muid probleeme. Et küttesüsteemi töö oleks maksimaalselt tõhus ja trassikaod võimalikult väikesed, on oluline, et saaksime võrrelda õigel kuupäeval fikseeritud näite.

Tavaliselt ringleb küttesüsteemis radiaatoritest katlamajja ja tagasi üks ja seesama vesi. Kui maja küttesüsteemis tekib veekadu, tuleb see asendada, et süsteem korralikult edasi toimiks. Lisavee näit väljendab kuu jooksul süsteemi lisatud veehulka. Arvestil kuvatav number tuleb edastada koos soojusenergia ja muude näitudega.

Kui Teie arvestil lisavee näitu ei kuvata, ei ole vaja seda ka esitada.

Kui vajutate soojusmõõtja nupule kaks korda, ilmuvad ekraanile uued numbrid – see on arvesti töötunni näit, mis on tähistatud ühikuga h või hrs. Fikseerige näit ja esitage koos soojusenergia- ja veekulunäiduga kuu viimasel päeval.

Soojusmõõtja ekraanil kuvatakse normaalses olekus soojusenergia näitu – tunnete selle ära ühiku MWh järgi. Leidke mõõtja pealt nupp, tavaliselt kolmnurga- või sõrmekujuline. Kui sellele vajutada, ilmuvad ekraanile uued numbrid, mis on tähistatud ühikuga m3 – need näitavad, kui palju on vett ehk soojuskandjat mõõtjast läbi voolanud. Ka mõõtjast läbivoolanud vee kulu näit tuleb koos soojusenergia näiduga fikseerida ning esitada koos MWh näiduga.

Soojusenergia näidud esitab energiatootjale terve maja kohta maja haldaja, näiteks ühistu esindaja. Soojusmõõtja asub maja soojussõlmes ning seal on vaja fikseerida kolm eri näitu: soojusenergia näit, mille tunnete ära ühiku MWh järgi, veekulu näit (m3) ja soojusmõõtja tööajanäit (h).

Mõõtja ekraanil näete MWh näitu – see number on rahalise arvestuse aluseks ja tuleb üles kirjutada kuu viimasel päeval ning edastada esimesel võimalusel, soovitavalt kohe samal päeval.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm