Sellest sügisest on Tõrva valla soojamajandus koondatud ühe katuse alla

Tõrva valla soojamajanduse ohjad võttis sel sügisel enda kätte kogenud soojatootja SW Energia OÜ, mis opereerib edaspidi kõiki lokaal- ja kaugkütte katlamaju.

Juba 2006. aastat opereerib SW Energia Ala aleviku katlamaja. Tõrva linnas tegutsetakse aga aastast 2013, kus tänaseks on ehitatud nii uus täisautomaatne keskkonnasõbralik hakkpuidukatlamaja kui teostatud trasside renoveerimine.

Kas teadsid aga, et Tõrva uus kaugküttekatlamaja pakub kõikidele majadele aastaringset tarbevee soojendamise võimalust? „Võrkude tõhusamaks soojamajanduseks tuleb mõelda energia efektiivsele kasutusele. Kaugköetava sooja veega liitudes kasvatatakse katlamaja tootlikkust, millega langeb megavatt-tunni hind tarbija jaoks,“ selgitas SW Energia tootmisjuht Allan Aas. Kaugküttes tarbevee soojendamine on elektriboileriga võrreldes poole soodsam ning  vana elektriboileri pensionile saatmine annab vannituppa kõvasti lisaruumi.

Helme alevis tegutseb uus soojatootja alates septembrist

„Tootlikkuse poolest on see väike võrk, kus soojust jagatakse viiele kortermajale ja kolmele ühiskondlikule hoonele, mille hulgas on päevakeskus ja hooldekodu. Mõned liitumise sooviavaldused on meil täna veel töös,“ ütles Aas. Uue operaatorina paigaldati võrku soojust tootma mobiilne konteinerkatlamaja, mis toodab sooja põlevkiviõliga. „Tulevikus plaanime ehitada uue ja keskkonnasõbraliku hakkpuidukatlamaja. Teeme kõik endast oleneva, et igas kaugküttepiirkonnas pakkuda stabiilset, loodusthoidvat ja soodsat soojusenergiat, nii ka Helmes,“ kinnitas Aas.

Sama soojatootja võitis ka lokaalkatlamajade hanke

Peale valdade ühinemist suurenes Tõrva valla hallatavate katlamajade arv, mida teenindasid erinevad operaatorid. Lokaalkatlamajandusest parema ülevaate saamiseks korraldas vald hanke kõigile seitsmele katlamajale korraga, otsides ühte operaatorit. Parima pakkumisega võitis hanke SW Energia, kes edaspidi varustab soojusega hooneid sealhulgas Tõrvas, Hummulis, Riidajal ja Pikasillal.

„Tõrva vald tegi aruka otsuse, korraldades ühe hanke kõikide lokaalkatlamajade opereerimiseks. Just nii saab reaalsetest kuludest selge ülevaate. Meie pakume terviklahendust, mis sisaldab nii katlamaja haldust, hooldusteenust kui ka kütuse vedu. Vallale ei teki soojamajandusega seotud lisakulusid,“ kinnitas Aas.

Muretu soojamajandus

SW Energia opereerib enam kui 250 lokaal- ja kaugküttekatlamaja üle Eesti, olles 43 omavalitsuse usaldusväärseks koostööpartneriks. „Tule räägi meile oma ideest! Anname nõu nii võrgupiirkondade arenguküsimustes kui kortermajade soojusenergiat puudutavatel teemadel. Nii, et võtke meiega julgelt ühendust,“ innustas Aas. Uue soojatootjaga saab ühendust nii e-maili kui telefoni teel, kogu info leiab kodulehelt www.swenergia.ee ja Tõrva valla kodulehelt „Soojamajandus“ alt.

Artikkel ilmus Tõrva Teatajas