Rakke-KM

Rakke 2 uut katlamaja valmis

Rakke uus katlamaja

SW Energia täitis oma lubaduse ja rekonstrueeris Rakkes Metsa ning Staadioni tänava katlamajad. Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Kahe katlamaja ehitustööde maksumuseks kujunes üle 800 000 euro, millest ca 45 % (365 450 eurot) tuli toetusena Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

SW Energia on olnud Rakke aleviku soojatootja juba alates 2016/2017 hooajast. Kuna senised katlamajad olid amortiseerunud ja ebaefektiivsed, alustas SW Energia käesoleva aasta aprillis Rakkes Metsa ja Staadioni tänaval asuvate katlamajade kaasajastamist. Kasutades kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid, said siiani gaasi- ja õliküttel töötavatest katlamajadest biokütusel (hakkepuidul) sooja tootvad katlamajad. Täna vastab nii Metsa kui ka Staadioni tänava katlamajade sisu kõige kaasaegsematele nõuetele ja on keskkonnasõbralikum kui kunagi varem. Lisaks jäid mõlemasse katlamajja ka reservkatlad (õlikatlad), mida kasutatakse remonttööde või äärmiselt külmade ilmade ajal.

Kütusena kasutatav hakkpuit on Eestis kohapeal puidu raiest tekkiv jääkmaterjal, mis on suurepäraselt kasutatav taastuv biokütus. Kodumaise kütusena annab see tööd kohalikele inimestele, kes väheväärtuslikust puidust hakkpuitu toodavad.

Katlamajade hakkepuiduga kütmisele üleviimine tähendab klientide jaoks stabiilsemat soojusenergia müügihinda (erinevalt gaasihinnast ei ole see sõltuv maailmaturu hinnast) ja puhtamat keskkonda (hakkepuidu CO2 heitmeks loetaks null). Samuti on hakkepuidumaterjali Eestis piisavalt ja seega tagatud soojatootmiseks vajaliku kütuse varustuskindlus.

 

Selleks, et kütteperioodil toasoe  katlamajadest kõikide tarbijateni võrdselt jõuaks, on oluline lasta korrapäraselt hooldada kortermaja soojussõlm. Kui tundub, et radiaatorid on liialt külmad või hoopis kuumad, on tõenäoliselt põhjus maja soojussõlmes (kuhjunud setted ja ummistunud filtrid on kõige tavalisemad ning lihtsalt korda tehtavad põhjused).

 

Uutes katlamajades on nüüdsest valmidus toota ka sooja tarbevett – huvilistel palume ühendust võtta SW Energiaga, info@swenergia.ee

Rakke aleviku katlamajadest saavad toasooja nii korterelamud kui ka valla allasutused.

 

Tõhus Kaugküte

Rakke kaugküttepiirkonna efektiivsust tunnustas Eesti Jõujaamade ja Kaugkütteühing detsembris „Tõhus Kaugküte“ märgisega, mis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ja taastuvenergia kasutust edastatavas soojuses. Täna on kaugküte tõhus, keskkonnasõbralik ja mugav soojusvarustuse viis.