soojusarvesti-ja-hooldustehnik

Paikuse soojavõrk läheb üle kaugloetavatele arvestitele

Aasta alguses läheb Paikuse kaugküttevõrk üle kaugloetavatele arvestitele, mis muudavad teenuse mugavamaks, toovad kaasa senisest täpsema statistika ja kiirema asjaajamise.

Tavapärase soojusarvesti kolm eri näitu tuleb mõõtja ekraanilt maha vaadata ja üles kirjutada ning siis omakorda soojatootjale edastamiseks arvuti taga uuesti sisse tippida. On tähtis, et seda tehtaks iga kuu just viimasel päeval ning et andmed edastataks võimalikult kiiresti. Et oma kulusid plaanida, soovib ju tarbija näha arvet võimalikult ruttu – arve esitamiseks tuleb aga soojatootjal koguda ja töödelda suur hulk mõõtjate näitusid.  Iga unustaja või numbrit valesti vaadanud klient pidurdab kogu protsessi kõigi tarbijate jaoks.

„Kaugloetav arvesti on väga lihtne viis vabastada inimesed tüütust ja aeganõudvast kohustusest ning samal ajal parandada andmete laekumise kiirust ja täpsust,“ selgitas SW Energia piirkonnajuht Allan Aas. Kaugloetav arvesti fikseerib näidud ilma inimese sekkumist vajamata õigel kuupäeval automaatselt ning edastab andmed otse soojatootja andmebaasi. Nii välistab kaugloetav arvesti ka unustamise, inimliku eksimise ja näpuvead ning vabastab tarbija väikesest aga tüütust lisakohustusest kindlal kuupäeval füüsiliselt mõõtja juures kohal olla.

Kõik Paikuse majad siiski veel tehnoloogiat ei usalda, leidusid mõned ühistud, kes uuendusest loobusid. „Austame klientide soovi ega suru kaugloetavat arvestit kellelegi peale,“ ütles piirkonnajuht Allan Aas, kuid kinnitas, et tehnika arengut ei maksa peljata.

„Möödunud aastal viisime kaugloetavatele arvestitele üle terve Paldiski linna ning sealsed kogemused on väga head: andmed laekuvad kiirelt ja on täpsed, tõrkeid tuleb ette tõesti haruharva. Kliendid on rahul ning asjaajamine oluliselt kiirem,“ julgustas Aas uuendustega liituma ka viimaseid Paikuse kortermaju.

Kaugloetava soojusarvesti hind on 300 eurot + käibemaks, kuid mõõtepunkti omaniku kanda jäi sellest vaid pool. Keskmise kortermaja puhul tähendas see paari euro suurust väljaminekut korteri kohta. Ülejäänud mõõtja maksumus ning kõik muud uue soojusmõõtja paigaldamisega seotud kulud võttis SW Energia enda kanda.

Paikuse kaugküttevõrgus toodab SW Energia soojust juba 18 aastat, alates 2012. aasta novembrist on aga Paikuse kaugküttevõrk eriti roheline, sest tööd alustas täisautomaatne hakkpuidu katlamaja. Lisaks Paikusele on SW Energia hoole all veel paarkümmend kaugküttevõrku üle Eesti.