Haiba

Haiba kaugküttevõrgus toodab sooja hakkpuidukatlamaja

Alates 01.09.2023 kehtib Haiba kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 85,82 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 85,82 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

SW Energia renoveeris 2018. aastal Haiba kaugküttevõrgu katlamaja. Renoveerimisprojekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 50% ulatuses, teise poole summast investeeris soojatootja oma vahenditest. Tulevikus on plaanis rekonstrueerida ka piirkonna soojatorustikud.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Haiba piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga saab tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

  • Katlamaja täielik renoveerimine
  • Trasside renoveerimine
  • Üleminek soodsamale kütusele
  • Keskkonnasõbralik katlamaja

Küsi lisainfot

Haiba soojusvõrgu müügihind

Haiba kaugküttevõrgus kehtib alates 01.09.2023 soojusenergia müügihind 85,82 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Haiba kaugküttepiirkonna areng

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Haiba

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

2019

Lähiaastatel planeeritakse küttepiirkonna soojatrasside täielikku rekonstrueerimist. Uute soojatrasside ehitusse soovime kaasata ka SA Keskkonnainvesteeringute Keskust.

el_regionaalareng_horisontaal

2018

Haiba keskküttepiirkond saab omale tuliuue hakkpuidul töötava katla. Uus katlamaja valmib käesoleva aasta sügiseks.

Uue katlamaja ehitust toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, kes investeerib 115 tuhat eurot. Katlamaja kogumaksumuseks on 232 tuhat eurot.

Uus katlamaja hoiab ümbritseva keskkonna õhu puhtana, kodud muretult soojad ning kütte hinna madala.

2017

Alates 1. septembris 2017. alustas Haiba kaugküttepiirkonnas soojatootmist SW energia.

Suvel paigaldati stabiilse sooja garanteerimiseks õliga köetav reservkatel, mida kasutatakse peakatla remonttööde ajal või vajadusel lisasoojuse tootmiseks.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm