sweet cat sleeps on a chair near the heated radiator

Küttesüsteemi valimine

Küttesüsteemi valimine

Tööstuse soojusallika(te) valik on väga oluline ja keeruline protsess, kuna arvesse tuleb võtta ka neid asjaolusid, mille peale esialgu ise kohe ei tulegi. Näiteks tänapäevaseid kiireid muutusi seaduslikes regulatsioonides, hindades ja trendides. Kui teie ettevõte soovib keskenduda oma põhitegevusele, mitte tegeleda lisaks küttesüsteemi valikuga, hoolduse ja regulatsioonidega, on mõistlikum leida soojusenergia tootmiseks usaldusväärne partner. Nii säästate aega, energiat ja raha ning saate pühenduda oma põhitegevusalale.

Küttesüsteemide valik ja hooldus on keeruline ja vajab oma ala spetsialiste, et läbi viia põhjalik analüüs õigete küttesüsteemide leidmiseks.

Soojusenergia tootmine vs ostmine

Nagu mainitud, on tänapäeval soojuse tootmine väga spetsiifiline ja keeruline vajades pidevat hooldust ja seaduste tundmist. Seetõttu ongi Teil mõistlikum leida sobiv usaldusväärne partner, kellega koostöös leitakse teile sobiv küttelahendus ning kes paigaldab ja hooldab Teie küttesüsteemi. Nii saate pühendada enda ja töötajate aja oma põhitegevusele ning küttesüsteemi ning soojusenergia eest hoolitseb 24/7 kvalifitseeritud partner.

Kütuse valik

Partneriga koostöö korral on oluline valida teile sobiv keskkonnasäästlik kütuseliik. Erinevad kütuseliigid, nagu hake, turvas, gaas, LPG, põlevkiviõli või soojuspump, omavad erinevaid eeliseid ja puudusi. Arvestame nende kütuste kättesaadavust, hinna stabiilsust, keskkonnamõju ja sobivust teie tööstuse nõuetele.

Üleminek ühelt küttesüsteemilt teisele

Planeerige ajahetk üleminekuks keskkonnasõbralikumale ja CO2 säästlikumale kütusele. Tulevikukütuste kasutamine võib aidata vähendada teie ettevõtte keskkonnamõju ja sõltuvust fossiilkütustest.

Hooldus ja inimressursid

Küttesüsteemi korrektne ja korrapärane hooldus on oluline optimaalse töö tagamiseks ja probleemide ennetamiseks. SW Energia pakub hoolduslepingut, mis tagab, et spetsialistid on vajadusel saadaval 24/7.

Tehnoloogia jälgimine

Küttesüsteemide ja soojusallikatega seotud tehnoloogiliste edusammude jälgimine. Uued lahendused võivad muuta teie tootmisprotsesse efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks.

Tuleb kursis olla tööstuse regulatsioonidega, mis võivad muutuda üpris tihti. Need võivad mõjutada teie küttesüsteemi valikut ning viia küttesüsteemi vahetamise vajaduseni.

Valik küttesüsteeme, mida peab kaaluma?

Puiduhake

Hakkekatla suurimaks kasuteguriks on keskkonnasõbralik ja taastuv ressurss ning hakkekatlad toodavad soojust paljudes eri tööstusharudes.

Gaas ja LPG

Maagaas ja vedelgaas (LPG) on traditsioonilised kütuseallikad, mis on üha populaarsemad paljudes tööstusharudes. Gaasil põhinevad küttesüsteemid on usaldusväärsed ja tagavad stabiilse soojusvarustuse.

Põlevkiviõli

Põlevkiviõlil põhinev küttesüsteem on levinud kütuseallikas piirkondades, kus seda leidub maapõues rikkalikult.

Soojuspump

Soojuspumbad kasutavad keskkonnast saadavat soojusenergiat (õhk, vesi, maa), kuid tööstustes, KOV ja KÜ küttesüsteemi valikuks võib jääda nende jõud nõrgaks.

Kuidas valida? Keda valida? Mida valida?

Kuna tulevikukütuste kasutamine muutub järjest olulisemaks aitab SW Energia planeerida ajahetke üleminekuks just Teile sobivaimale küttesüsteemile. Aitame vähendada teie tööstuse süsinikujalajälge ja soojusenergiakulusid kooskõlas keskkonnanõuetega.

Hooldusleping usaldusväärse partneriga: Lepingu kohaselt tagame regulaarse hoolduse ja vajadusel kiire reageerimise probleemidele.

Investeerige kaugjälgimise süsteemidesse: Kaasaegsed küttesüsteemid võimaldavad kaugjälgimist, mis võimaldab partneril reaalajas jälgida ja ennetada võimalikke hooldusprobleeme.

Kõige soodsam ja efektiivsem on siiski leida partner, kes pakub just Teie vajadustele vastavaid küttesüsteeme ning on valmis aitama Teil tulevikus üleminekut ühelt küttesüsteemilt teisele ja SW Energia tuleb siin appi. Koostöös tagame tööstusprotsesside sujuva toimimise ja keskkonnahoidlikkuse.