dsc_0066

KIK toetab 7 SW Energia arendusprojekti

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) toel viib SW Energia lähiaastatel biokütusele üle Harku, Olgina, Salme ja Kärla keskküttekatlamajad, asendab vanad amortiseerunud madala kasuteguriga katlad uute efektiivsemate kaasaja nõuetele vastavate kateldega Parksepa katlamaja ja rekonstrueerib kaugküttevõrkgudu Kohilas ja Kanepis.

Augusti teisel nädalal andis Keskkonnainvesteeringute keskus teada otsusest, millega jagati Ühtekuuluvusfondist esimesed toetussummad, kokku enam kui 4,6 miljoni euro ulatuses.

Kaugküttekatelde renoveerimise ja kütuse vahetuse valdkonnas otsustati toetada 9 projekti, sealhulgas 5 SW Energia poolt esitatud plaani katlamajade üleviimiseks hakkpuidule või vanade hakkpuidukatlamajade täielikuks renoveerimiseks. Harku, Parksepa, Olgina, Salme ja Kärla elanikud saavad seega mõne aasta pärast sooja täisautomaatsest katlamajast, kus põletatakse sisuliselt kodumaist võsa ja raiejäätmeid.

„Tegemist on kohaliku biokütusega, mis ei lisa atmosfääri CO2,“ põhjendas hakkpuidu valikut SW Energia riigiabiprojektidega tegelev projektijuht Ain Jakoson.

9. septembriks tuleb nüüd esitada iga toetuse pälvinud projekti kohta nii projekteerija, ehitaja kui omanikujärelvalve tööde teostamiseks vajalik hankeplaan. Tõenäoliselt lüüakse käed esimeses järjekorras külge Saaremaal Salme katlamajas. SW Energia Lääne-Eesti piirkonnajuht Allan Aas loodab seal ehitusega alustada juba käesoleval aastal, eeltööd on selleks tehtud juba mitu kuud.

Veel jääb oodata KIK-i otsust toetuse andmise kohta Tõrva Riiska katlamaja ja Türi Vabriku ja Tehnika katlamajade renoveerimiseks. Toetussummade kasutamiseks ehk katlamajade ümberehitamiseks on aega aastani 2019.