Haiba küla kodusoojus toodetakse uues keskkonnahoidlikus hakkpuidukatlamajas

Haiba küla kodusoojus toodetakse uues keskkonnahoidlikus hakkpuidukatlamajas

Käesoleva aasta sügisest kütab Haiba kaugküttevõrgus täisautomaatne biokütusel töötav katlamaja. Soojatootja ootab kõiki huvilisi avatud uste päevale.

Tänaseks toodab Haiba soojavõrgus innovaatiline biokütusel töötav hakkpuidukatel, mis tagab tarbijatele stabiilse, soodsa ja keskkonnahoidliku kodusoojuse. Uus katlamaja on madalate hoolduskuludega ja täisautomaatne. „Igapäevaselt ei kulu meil lisaraha kallitele inimtöötundidele ning võimalike ohtude eest hoiatab arvuti meie hooldustehnikuid juba enne probleemi tekkimist,“ ütles SW Energia tootmisjuht Allan Aas.

Renoveeritud katlamajas jääb uuele hakkpuidukatlale toeks reservkatel, millega toodetakse soojust tipuhetkedel või põhikatla avarii korral. Põlevkiviõlil töötava reservkatla olemasolu tagab tarbijale stabiilse kodusoojuse olenemata muutlikest ilmaoludest ja tehnilistest muredest.

Vajadus katlamaja renoveerimiseks tekkis siis, kui 2017. aastal korraldas endine Kernu vald uue soojatootja leidmiseks riigihanke, mille põhjal osutus edukaks pakkujaks SW Energia OÜ. Soojatootja paigaldas katlamajja ajutise täisautomaatse põlevkiviõlikatla, millega tagati tarbijatele varustuskindlus ajani, mil katlamaja viidi üle taastuvenergiale, hakkpuidule. Suvel valminud uus hakkpuidukatlamaja varustab tarbijat soojusega ööpäevaringselt ning vastavalt välisõhu temperatuurile, olles tarbijale soodne ja hoides õhu elanike jaoks saasteainetest vabana.

Renoveerimisprojekt sai teoks tänu soojatootja tehtud investeeringutele ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ca 50% toetusele, mis tuli Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Projekti ehitusmaksumuseks kujunes 195 000 eurot.

Oma silm on kuningas

Üheks päevaks avab soojatootja katlamaja uksed ning ootab kõiki tarbijaid ja niisama huvilisi katlamajaga tutvuma. Teeme külalistele ringkäiku ning näitame ja räägime, kuidas katlamaja protsessid töötavad. Oodatud on ka kõikide hoonete esindajad, kes soovivad rohkem informatsiooni soojavõrku liitumise kohta. „Kaugküte on ja ilmselt ka jääb kõige soodsamaks kütteviisiks läbi aegade,“ arutles Aas.

Tule astu meie katlamajast läbi kolmapäeval, 12. detsembril. Ootame Teid aadressil Kuuse tee 7, Haiba küla, ajavahemikus 12 kuni 18.

Muretu soojamajandus

SW Energia opereerib enam kui 250 lokaal- ja kaugküttekatlamaja üle Eesti, olles 43 omavalitsuse usaldusväärseks koostööpartneriks. „Tule räägi meile oma ideest! Anname nõu nii võrgupiirkondade arenguküsimustes kui kortermajade soojusenergiat puudutavatel teemadel. Nii, et võtke meiega julgelt ühendust,“ ütles Aas.

Artikkel ilmus Saue Valduris