Mis on „lisavesi“?

Tavaliselt ringleb küttesüsteemis radiaatoritest katlamajja ja tagasi üks ja seesama vesi. Kui maja küttesüsteemis tekib veekadu, tuleb see asendada, et süsteem korralikult edasi toimiks. Lisavee näit väljendab kuu jooksul süsteemi lisatud veehulka. Arvestil kuvatav number tuleb edastada koos soojusenergia ja muude näitudega.

Kui Teie arvestil lisavee näitu ei kuvata, ei ole vaja seda ka esitada.