Miks just kuu viimasel päeval?

Näitu on vaja just sellel päeval, sest Teie esitatud näidud pole mitte ainult rahalise arvestuse aluseks, vaid annavad ka meie tehnikutele olulist infot küttesüsteemi olukorra kohta.

Kuu viimasel päeval fikseeritakse näidud ka katlamajas ning võrdlus tarbijate näitudega võimaldab hinnata soojakadusid või muid probleeme. Et küttesüsteemi töö oleks maksimaalselt tõhus ja trassikaod võimalikult väikesed, on oluline, et saaksime võrrelda õigel kuupäeval fikseeritud näite.