Mida tähendab „veekulu“?

Soojusmõõtja ekraanil kuvatakse normaalses olekus soojusenergia näitu – tunnete selle ära ühiku MWh järgi. Leidke mõõtja pealt nupp, tavaliselt kolmnurga- või sõrmekujuline. Kui sellele vajutada, ilmuvad ekraanile uued numbrid, mis on tähistatud ühikuga m3 – need näitavad, kui palju on vett ehk soojuskandjat mõõtjast läbi voolanud. Ka mõõtjast läbivoolanud vee kulu näit tuleb koos soojusenergia näiduga fikseerida ning esitada koos MWh näiduga.