Alustame Türil soojamõõtjate taatlemist

Lugupeetud Türi Vabriku katlamaja soojatarbijad!

Alustame 11. augustist 2016.a. soojamõõtjate taatlusesse viimisega. Selleks tuleb soojamõõtjad maha võtta,

taadelda (ehk kontrollida mõõtja töökindlust ja täpsust) ning uuesti oma kohale kinnitada.

Soojamõõtja mahavõtmise kuupäev ja kellaaeg lepitakse iga tarbijaga eelnevalt kokku, mõõtja mahavõtmisele kulub umbes 10-15 minutit. Soojamõõtjate taatlemisele kulub orienteeruvalt 2-3 nädalat – tööde lõpuleviimise kiirus sõltub firmast, kes taatlust teostab. Kui soojamõõtjaid jõuavad taatlusest varem tagasi, siis paigaldatakse need ka kiiremini.

Soojusenergia kuluarvestus sel ajal, kui mõõtja on taatlemisel, toimub viie aasta augustikuu keskmise tarbimise järgi. Sõõjusmõõtja regulaarne taatlemine toimub Tehnilise järelvalve ameti reeglite järgi ning on vajalik selleks, et tagada mõõtjate täpsus  ja töökindlus.

Vabandame tüli tekitamise pärast ja palume kõigi tarbijate mõistvat suhtumist!