sweet cat sleeps on a chair near the heated radiator

7 põhjust, miks toas on külm

Kaugkütte üks suuri eeliseid on mugavus – tuled koju ja juba ootab sind mõnus soe tuba. Vähemalt nii see peaks olema. Aga mõnikord kuuleme ka keskküttega korterite elanikke kurtmas, et korter on külm.

Üheksal juhul kümnest jõuab kaugküttekatlamajast köetavate hooneteni siiski õige temperatuuriga küttevesi. Kaasaegsel soojatootmisel osatakse üsna täpselt arvestada välistemperatuuri, köetava ruumi mahtude ja isegi trassikaoga. Isegi, kui ilm on väga külm ja trasside peal lumi sulanud, jõuab maja soojasõlme õigel temperatuuril küttevesi. Milles võib siis asi olla, kui tuba ikkagi külm on?

1. Inimlik eksimus. Kõigepealt tasub igaks juhuks kontrollida, ega radiaatori termostaat pole maha keeratud. Kui seda radiaatori küljes polegi või on termostaat kenasti õiges asendis, loe edasi.

2. Ilmamuutus. Kui toaõhk on soe, võivadki radiaatorid ka kütteperioodi ajal vahel leiged olla, sest soojussõlm reguleerib kütteveetemperatuuri vastavalt välisõhu temperatuurile. Nii säästab automaatika energiat ja ka küttearve on kuu lõpus väiksem. Näiteks on radikad jahedad, kui õues ilm oluliselt soojemaks läheb. Mõnikord läheb toas l mõneks ajaks jahedamaks, kui pikk külmaperiood asendub sooja ilmaga. Paksud kiviseinad on siis külmade ilmade ajal korralikult maha jahtunud ja nüüd jahutavad omakorda tuba, mida sooja ilma tõttu veidi vähem köetakse. See probleem laheneb kõige rohkem paari päeva jooksul, kui seinad jälle üles soojenevad. Kui aga küttekeha on pikalt jahe, korter on külm ja olemine kisub ebamugavaks, tuleks probleemi põhjust edasi otsida.

3. Soojus lendab aknast välja. Kui maja on soojustamata, on ka korterid sõltuvalt asukohast erineva soojapidavusega: maja keskel on soojem, otste pool aga tunduvalt külmem. Küttesüsteemi seisukohast on maja aga üks tervik ning soojustamine sisekliima seisukohast kõige olulisem töö. Ükskõik, kui kõvasti kütta, kui tuul aknast läbi puhub ja külmasillad läbi seina soojuse õue kannavad, jääb tuba ikka jahedaks. Soovitame rääkida korteriühistus maja soojustamise vajadusest ning uurida Kredexi toetusi kortermajade renoveerimiseks. Soojustamine on esimene ja kõige efektiivsem viis muuta toa temperatuur mõnusamaks ning samal ajal vähendada küttearveid.

4. Amortiseerunud küttesüsteem. Renoveerimata majas võib ka vana küttesüsteem olla tasakaalustamata ja majja sisenev soojus jaotub seetõttu ebaühtlaselt. Nii võivad mõned korterid samas majas olla mõnusalt soojad, teised külmad; kolmandad aga liialt palavad. Majas asuv küttesüsteem kuulub majale ning kui probleem on seal, tuleb pöörduda maja haldaja poole, kes peaks torud üle kontrollima ja vajalikud hooldustööd tellima.

5. Isetegemise rõõm. Tervikliku küttesüsteemi viib tasakaalust välja iga omaalgatuslik torutöö: piisab sellest, kui üks korteriomanik oma radiaatori välja vahetab. Maja küttesüsteem on tervik ja on projekteeritud kindlate parameetrite järgi. Iga muutus viib süsteemi tasakaalust välja ja lõppeb soojuse ebaühtlase jaotumisega majas. Tervele majale kuuluvas süsteemis tohib töid ette võtta vaid kõigi nõusolekul ja spetsialisti kaasates; vaid nii saab tagada soojuse ühtlase jaotumise majas.

6. Probleemid soojussõlmes. Kui Teie kortermaja on soojustatud ning küttesüsteem hooldatud ja korras, aga korter on külm, võib viga olla soojussõlmes. Esiteks on oluline, et soojussõlm majas ülepea olemas oleks – ikka veel leidub maju, kus seda polegi. Ilma sõlmeta on aga soojuse ühtlane jaotamine suures kortermajas praktiliselt võimatu. Kui soojussõlm olemas, siis tuleb vaadata, kas kõik töötab nii nagu peab ja kas automaatika on õigesti seadistatud. Selle töö saab ära teha maja haldaja, soovi korral võib appi kutsuda soojatootja tehnikud.

7. Avarii. Õnnetuse eest ei ole keegi kaitstud – nii, et kui eelnenud loetelust on kõik variandid välistatud, kuid tuba on ikkagi külm, tasub tõesti ühendust võtta soojatootjaga. Siis saab üle kontrollida, kas katlamaja poolse automaatikaseadistuste ja trassidega on ikka kõik korras. Näiteks võib olla midagi juhtunud temperatuurianduriga, hullemal juhul on trassis leke ja küttevesi voolab pinnasesse. Siis on kiirest teavitamisest kasu kõigil.