20190819_152039

SW Energia läheb talvele vastu uute katlamajadega

2019. aasta on olnud SW Energia OÜ jaoks murranguline. Käesoleva aasta küttehooaja alguseks on SW Energial valminud rekordarv uusi hakkepuidukatlamaju, mis tähendab klientidele puhtamat õhku, kodusooja varustuskindlust ning stabiilsemat küttehinda.

Tänaseks on ehitustegevus lõppenud ning soojatootmiseks täisvalmidus Raasiku, Luunja, Kehra, Võnnu, Aruküla, Ülenurme ja Tõrvandi katlamajades. Aasta lõpuks peaks valmima veel Helme ja Puhja uued hakkpuidu katlamajad ning edukalt lõppema soojatrasside rekonstrueerimistööd Mustlas, Puhjas, Arukülas ja Helmes. Lisaks alustasime suvel soojatoomist Tallinnas Kopli liinide gaasikatlamajas.

Nimetatud 13 projekti kogumaksumus on ca 8 miljonit eurot, millest veidi vähem kui 50% tuli tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse otsusele Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Ülejäänud summa investeeris SW Energia OÜ. See on olnud siiani suurim investeeringute summa ühes aastas. Tegemist on olnud nõudlike ja mahukate projektidega, sest enamus katlamajadest tuli nullist üles ehitada. Samas ei saanud me ehitusperioodil lubada pikaajalisi soojusseisakuid ning soojatootmine toimus kas gaasi- või õlikatla abil. See omakorda tähendas kohalikele klientidele veidi kõrgemat hinda, sest gaas ja kütteõli on hakkepuidust kallimad. Nüüd on aga ootused lõppenud ning toasooja hind võimalik üle vaadata.  Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, mis kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse. Uutes katlamajades toodetakse soojusenergiat hakkepuidust, läbi mille on meil võimalus väärindada  vähemväärtuslikku metsa.

Eeloleval sügistalvel avame kõikidele huvilistele oma uute katlamajade uksed, mille raames võimaldame oma silmaga järele vaadata, kuidas toasooja toodetakse ning kuidas soe tarbijateni jõuab. Täpsema info ürituste kohta leiab SW Energia kodulehelt www.swenergia.ee ja FB lehelt.

SW Energia OÜ on 1999. aastal loodus Eesti kapitalil põhinev ettevõtte, mille põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine, jaotamine ja müük. Ettevõte on võtnud ärisuuna just väikeste ja keskmise suurusega kaugküttepiirkondade arendamiseks, eesmärgiks on tagada oma tarbijatele keskkonnahoidlik ja taskukohane soojusenergia iga ilmaga. SW Energia varustab tänasel päeval soojusenergiaga 52 kaugküttepiirkonda üle Eesti.