sweet cat sleeps on a chair near the heated radiator

SW Energia hakkab kütma Sangaste alevikku

Oktoobri lõpus sõlmis Sangaste vald lepingu, millega annab oma katlamaja ja soojatrassid 20 aastaks rendile kogenud soojatootjale SW Energiale. Uus ettevõte hakkab Sangaste aleviku võrgus sooja tootma alates 1. novembrist 2016.

„Et katlamaja töö oleks efektiivsem ja tõrgeteta, vahetame kohe välja amortiseerunud seadmed ja täiustame olemasolevat automaatikat,“ kirjeldas plaane Sangaste soojusvõrgus SW Energia piirkonnajuht Sulev Kampus.  Olemasolev reservkatel saab varustuskindluse tagamiseks uue põleti ja kütusemahuti.

„Esimene aasta soojatootjana on alati olukorra kaardistamise aeg, jälgime hoolega numbreid ja seadistame katelt võimalikult efektiivselt töötama,“ ütles Kampus. Põhjalik analüüs tuleb teha ka soojatrasside seisukorrale, et täpselt paika panna trasside renoveerimistööde plaan.

Tänavu kehtestatud Sangaste soojamajanduse arengukava seab omaette eesmärgiks keskkonnasäästlikud ning alternatiivsetel energiatel toimivad küttesüsteemid. Õigupoolest on Sangastes hakkpuiduga köetud juba 20 aastat, kuid vahepeal on tehnoloogia suurte sammudega edasi liikunud ning soojatootmist on võimalik kaasaegsete lahenduse abil muuta efektiivsemaks.

SW Energia tugevus ongi keskmise ja väikese suurusega hakkpuidukatlamajad. Neid on ettevõtte hoole all üle 40, sealhulgas nii vanu moderniseeritud katlamaju kui päris uusi. „Sangaste katlamaja efektiivsust on uuenduste abil võimalik märkimisväärselt tõsta,“ kinnitas SW Energia piirkonnajuht Sulev Kampus.

Kütteperioodil 2016/17 soojusenergia hind ei muutu. „Meie eesmärk on kõikides võrkudes hoida sooja hind võimalikult madalal, kuid tagada siiski varustuskindlus ja keskkonnasõbralik tootmine,“ ütles Kampus.

Kõigi kaugküttevõrku ühendatud majade esindajad on oodatud kohtumisele soojatootjaga 10. novembril kell 18.00 Sangaste seltsimajas.