Tyri+Tehnika+tn+katlamaja

SW Energia hakkab arendama Türi kaugkütet

Türi Linnavara poolt soojatootja leidmiseks korraldatud hanke võitis oma äriplaaniga SW Energia. Veebruari lõpus sõlmiti rendileping soojatootmise varade kasutamiseks 12 aastaks. Leping jõustub suve lõpus, kuid äriplaanis kirjeldatud tegevused lükatakse käima kohe.

„Meie tugevuseks olid äriplaanile lisatud valmis projektid katlamajade rekonstrueerimiseks,“ ütles SW Energia piirkonnajuht Allan Aas. „Plaanide tegemisel toetusime meie kontserni kuuluva SW Soojuse kogemustele Türil. Tegime väga realistliku plaani, kuidas Türi soojamajandust edasi arendada.“

Esimesed muutused leiavad aset dokumentides: Türi kaugküttevõrku hallanud SW Soojus ühendatakse majandusaasta lõpus SW Energiaga. Soojusenergia müük antakse üle juba 1. aprillil, kuid tarbijate jaoks sellest midagi ei muutu: soe jõuab radiaatoritesse täpselt samamoodi, ka näitude edastamine jätkub esialgu vanaviisi.

Hiljemalt uue kütteperioodi alguseks muutub kaugküte tarbijale veel veidi mugavamaks: SW Energia plaanib kogu võrgu üle viia kaugloetavatele arvestitele. Nii kaob vajadus näitude esitamiseks täielikult, kõik hakkab toimima automaatselt ning suhtlus soojatootjaga muutub veelgi kiiremaks ja lihtsamaks.

Silmaga on muutusi näha sügisel, kui algab uus kütteperiood. SW Energia taotleb juba sel kevadel Keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) toetust nii Türi Vabriku tänava kui Tehnika tänava katlamajade rekonstrueerimiseks. Mõlemad katlamajad töötavad ka praegu hakkpuidul, kuid on vananenud ja ebaefektiivsed.

Positiivse otsuse korral, saavad mõlemad katlamajad veel sel aastal uue näo ja sisu. Katlamajade välisilmed korrastatakse ning täielikult vahetatakse välja üle 20 aasta tööd teinud katlaseadmed. Kui kõik läheb hästi, on sügiseks mõlemas katlamajas uued, märksa efektiivsemad, täisautomaatsed ja keskkonnasõbralikud hakkpuidukatlad.

Kui ei teki väliseid, soojatootjast sõltumatuid muutusi, jääb ka hind samaks.