20200331_120124_resized

SW Energia alustas Ülenurmes kaugküttetorustiku rekonstrueerimist

SW Energia alustas aprillis Ülenurmes soojatorustiku kaasajastamist. Mahuka projekti eesmärgiks on kohaliku kaugküttevõrgu energiatõhusamaks ja töökindlamaks muutmine ning trassikadude vähenemine. Ehitustööde tulemusena vahetatakse välja ca 2,5 km ulatuses vananenud torustikku.

Mullu novembris toimunud uue Ülenurme katlamaja avatud uste päeval oli elanike peamine küsimus: „Millal vahetatakse välja amortiseerunud küttetorustik?“. Nüüd, mil ehitustööd on hooga käimas, saame lubada, et eeloleval sügisel on rekonstrueerimistööd valmis ning järgmisel kütteperioodil on Ülenurme kaugküttevõrgus paranenud varustuskindlus ning vähenevad trassikaod.

Vana ja halvas seisukorras olnud soojustorustiku lõik asendatakse uue eelisoleeritud torustikuga. Torustike rekonstrueerimistööd tähendavad enamasti seda, et vana torustik kaevatakse mingi lõigu ulatuses lahti ning seejärel tuleb see demonteerida. Seejärel saab alustada uue eelisoleeritud torustiku paigaldamist. SW Energia on siiani suutnud kõikides piirkondades teostada töid selliselt, et pikaajalisi soojusseisakuid ei toimu. Tööde käigus kahjustada saanud haljastus ja asfaltteed taastatakse pärast ehitustööde lõppu.

Projekti kogumaksumuseks on 650 000 eurot, millest 50% (325 000 eurot) tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ja ülejäänu investeerib SW Energia. Trassi ehitustöid teostab Sovrex Grupp OÜ.

Vabandame ja loodame kohalike elanike mõistvale suhtumisele ebameeldivuste osas, mida küttetorustiku ehitustööd põhjustada võivad. Ehitustööde tulemusena muutub Ülenurme kaugküttevõrk veelgi efektiivsemaks ning see on kasulik kõigile.