paldiski

Paldiski Ettevõtjate Liidu liige

Paldiskis tegutsevaid ettevõtjaid ja kohaliku omavalitsust ühendava liidu põhieesmärk on piirkonna ettevõtluse arendamine ja rahvusvaheliselt atraktiivsemaks muutmine, töökohtade loomine ning hea kuvandiga linna loomisele kaasa aitamine. Muidugi on Paldiski ettevõtjate liidu liige ka Paldiski soojatootja SW Energia.