Soovime sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse ostmiseks

SW Energia OÜ soovib kaugküttevõrkudes taastuvatest energiaallikatest
toodetud soojusenergia osakaalu suurendamise ja hinna vähendamise eesmärgil
sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse ostmiseks. Tingimused leiad siit.