Soojamajandusest Ülenurmes, Tõrvandis ja Uhtis

Alates 2016.a. sügisest varustab Ülenurme, Tõrvandi ja Uhti asula kaugküttetarbijaid soojusenergiaga SW Energia OÜ. Ülenurme valla korraldatud konkursi tulemusena sõlmiti katlamajade rendileping, millega sai soojusenergia tootmise õiguse ja kohustuse soojusettevõtja SW Energia OÜ.

SW Energia OÜ on 1999. aastal loodud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, kus hetkel töötab 50 inimest. Meie põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine, jaotamine ja müük. Pakume klientidele katlamajade ja küttesüsteemide täishaldust, alates kütuse tarnimisest, lõpetades efektiivse ja säästliku soojusenergia tootmisega. Lisaks tegeleme katlamajade, soojussõlmede ja soojatrasside ehitusega. Soojusenergia tootmises kasutame kõrgtehnoloogilisi seadmeid. Katlamajad on mehitamata ja varustatud tänapäevase jälgimis ja reguleerimisseadmetega, mis edastavad informatsiooni ööpäevaringselt valvesolevale hoolduspersonalile. Katlamajade kütusena kasutame puitu, turvast, põlevkiviõli ja gaasi. Kokku toodame soojusenergiat ligi 200 katlamajas üle Eesti.

Enne uue kütteperioodi algust korraldame kohtumise soojusenergia tarbijate esindajatega, kus tutvustame oma ettevõtet ja edasisi plaane Ülenurme, Tõrvandi ja Uhti soojusvarustuses. Koosoleku toimumise aja ja koha teatame hiljemalt augusti alguses. Praegu tegeleme katlamajade automatiseerimise ja seadmete uuendamisega, et tagada stabiilne ja katkematu soojusenergiaga varustamine. Paralleelselt eelmainitud töödega alustasime juba projekteerimisega, kuna plaanis on viia Ülenurme ja Tõrvandi katlamajad üle biokütusele, et tagada soodne ja stabiilne soojusenergia hind pikaks ajaks.

Samuti teeme tihedat koostööd oma hea partneri Ropka Elamu OÜ- ga, et tekiksid võimalused lähitulevikus taastada kaugküttevõrkudes sooja tarbevee tootmine ning aidata tarbijaid korteriühistute moodustamisel.