20190705_114920

Puhjas algas uue hakkpuidul töötava katlamaja ehitus

2019. aasta sügisel valmival uuel hakkpuidu katlamajal saab olema kaks katelt: 1 megavatise võimsusega ja 0,5 megavatise võimsusega.  Väga külmade talvepäevade tipukoormuste katmiseks ja plaaniliste hoolduste tarbeks jääb alles ka praegu kasutuses olev 2 megavatise võimsusega õlikatel. Uus katlamaja rajatakse Kaevu tee 3 kinnistule.

Katlamaja hakkab soojusega varustama esialgu 10 korteriühistut, kus on kokku üle 300 korteri. Katlamaja hoone ehitustööd teostab Märja Monte.

Kokku investeerib SW Energia Puhja biokütuse katlamaja ehitusse ja soojatrasside renoveerimisse enam kui 1,3 miljonit eurot, millest pool kogu investeeringu summast tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Uus katlamaja toob Puhja tarbijatele stabiilsema ja soodsama soojuse hinna, kui senine sooja tootnud katlamaja võimaldas.

Eesmärk on pakkuda oma klientidele usaldusväärset ja kulutõhusat energiateenust, mis samal ajal minimeeriks ka keskkonnamõjusid. Ehitades Puhja taastuval hakkpuidul töötava katlamaja, pole see mitte ainult samm rohelisema keskkütte poole, vaid ka samm stabiilsema hinna suunas.

Kütusena kasutatav hakkpuit on Eestis kohapeal puidu raiest tekkiv jääkmaterjal, mis on suurepäraselt kasutav taastuv biokütus. Kodumaise kütusena, annab see tööd kohalikele inimestele, kes väheväärtuslikust puidust hakkpuitu toodavad. Seda tekib kõikjal, kus raiet tehakse ja metsa majandatakse- puhastamata kraavipervedel kui võssa kasvanud põldudel.

Lisaks on plaanis kaasajastada ka Puhja soojusvõrke – nimelt vahetatakse välja ligi 2100 meetri ulatuses vananenud võrke, mille tulemusel vähenevad soojakaod ning paraneb tarbijate varustuskindlus.