20190724_142828_resized

SW Energia rekonstrueeris Paldiskis üle 4 km kaugküttetorustikku

2018.a. kevadel alustas SW Energia Paldiskis amortiseerunud kaugküttetorustiku väljavahetamist. Projekti eesmärgiks oli kohaliku kaugküttevõrgu energiatõhusamaks ja töökindlamaks muutmine. Tänaseks on Paldiskis valmis üle 4 km uut kaugküttetorustikku.

Vanad suure soojuskaoga torustiku lõigud asendati uue kaasaegse eelisoleeritud torustikuga. 01.08.2019 valminud rekonstrueerimistööd on investeering keskkonnasäästlikumasse tulevikku ja lisaks aitab see kohalike elanike soojakulusid kokku hoida.
Tänaseks on Paldiski linn saanud ökonoomse ja tänapäevase kaugküttetorustiku, mille abil vähenevad soojakaod 2000 MW/h võrra aastas. Rahaliselt on sellisel juhul kokkuhoid ca 48 000 eurot aastas.

Projekti kogumaksumus oli 985 000 eurot, millest 492 500 eurot tuli Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ja ülejäänu investeeris SW Energia.
Trassi ehituse teostas AS TREV-2 Grupp.