SW Energia otsib maagaasi müüjat

HANKETEADE

01.12.2018

SW Energia OÜ kuulutab välja hanke avatud tarne tingimustega maagaasi ostmiseks perioodiga 12 kuud, alates 01.01.2019.a. kuni 31.12.2019.a. Hanke eesmärk on tagada maagaasiga katlamajade
varustamine, mille abil toodetakse soojusenergiat.

Ostja mõõtepunktid:
– Tööstuse 19, Kohila alev, Kohila vald, aastane orienteeruv kogus ca 10 000 m³
– Aluvere küla, Sõmeru vald, aastane orienteeruv kogus ca 55 000 m³
– Viljandi mnt 79, Rapla, aastane orienteeruv kogus ca 250 000 m³
– Paikuse alev, Paikuse vald, aastane orienteeruv kogus ca 15 000 m³
– Sinimäe alev, Vaivara vald, aastane orienteeruv kogus ca 270 000 m³
– Pargi 7a, Ülenurme, aastane orienteeruv kogus ca 500 000 m³
– Papli 4, Tõrvand, aastane orienteeruv kogus ca 550 000 m³
– STAADIONI 2, RAKKE ALEVIK, RAKKE VALD, aastane orienteeruv kogus ca 300 000 m³
Tarbimiskogused on hinnangulised ja tulenevad eelmiste aastate tegelikest mahtudest. Gaasitarbimine on välistemperatuurist sõltuva sesoonsusega, seega ei saa SW Energia OÜ
garanteerida antud koguste tarbimist. Lisaks võib aasta jooksul lisanduda mõõtepunkte. Gaasi hinnapakkumise tegemiseks tuleb Pakkujal lähtuda allpool toodud hinnavalemist. Pakkumise
aluseks tuleb esitada punasega märgitud konstandid, mille alusel arvestatakse igakuiselt tarbitud
gaasi hind.

Hinnavalem, mida Pakkuja peab pakkuma on:
Gh = [((0,3*Õr + 0,2961*Õk)2+X2)0,5*(1-Y*(1-exp(-(Õr/237)3)))/C]*(Qi /10,19)
kus:
Gh – arvestuskuu gaasi hind EUR/tuh.m³;
Õr – arvestuskuule eelneva üheksa kuu raske kütteõli keskmine hind USD/tonn;
Õk – arvestuskuule eelneva üheksa kuu kerge kütteõli keskmine hind USD/tonn;
C – EUR ja USD vahetuskurss arvestuskuule eelneva kuu viimasel pangapäeval;
Qi – arvestuskuu tegelik keskmine kütteväärtus kWh/m³;
exp – eksponentfunktsioon
2; 0,5; 3 – astendajad
10,19 – lepinguline kütteväärtus kWh/m³
X – konstant;
Y – konstant;

Pakkumine peab vastama tingimustele ja peab olema välja toodud järgnev info:
• Bilansivastutus jääb müüjale;
• Valem peab kehtima kõikidele tarbimiskogustele ja SW Energia OÜ ei võta kohustusi prognoositud koguste osas;
• Pakutud hinnavalem, koos nõutud konstantidega, mis kehtib ajavahemikul 01.01.2019-31.12.2019;
• Maksetähtajad;
• Muud gaasile lisanduvad kulud;
• Klienditeeninduskanalid;
• Muud olulised lepingutingimused, mis mõjutavad hinda või ostutingimusi;

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.12.2018 kell 10.00 ja esitada e-posti teel aadressile mait.parg@swenergia.ee
Pakkumus peab olema kehtiv kuni 06.12.2018 kell 10.00
Pakkuja peab omama kehtivat tegevusluba gaasi müügiks. SW Energia kontrollib pakkuja
registreeritust ja kehtivaid andmeid Majandustegevuse registris nõutud tegevusalal.

SW Energia OÜ jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumised.

Lisainfo:
MAIT PÄRG
Finantsjuht| CFO
SW Energia OÜ
+372 5452 5545
mait.parg@swenergia.ee
www.swenergia.ee