SW Energia Luunja katlamaja

Luunja uus loodushoidlik katlamaja valmib 2018

LUUNJAS HAKKAB SOOJA TOOTMA LOODUSHOIDLIK HAKKPUIDUKATLAMAJA

SW Energia OÜ ehitab 2018. aastal Luunjasse täisautomaatse hakkpuidul töötava katlamaja, sarnaselt Nõos ja Tõraveres väga edukalt toimivate lahendustega. Hakkpuidu kasuks räägib kütuse madal ja stabiilne hind ning keskkonnasõbralikkus: hakkpuidu C02 heitmeks loetakse null. Kütuseks kasutatavat puidumaterjali on Eesti metsades piisavalt.

Ehitame nutikatlamaja

Tänase päeva seisuga on Luunja automatiseeritud katlamaja ehitus kindlamast kindlam. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on teinud otsuse katlamaja ehitustööde toetuseks summas 170  tuhat eurot. KIK-i rahastus kaugküttesüsteemide investeeringute toetuseks tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

„Uue katlamaja ehitus läheb maksma ligikaudu 375 tuhat,“ kinnitas SW Energia tootmisjuht Allan Aas ja lisas, et teise poole katlamaja ehitusest katab SW Energia oma vahenditest.

„Hakke toob kohale autojuht, kes ladustab kütuse hakkelattu. Kõik ülejäänud protsessid toimuvad automaatselt. Hakkpuit viiakse tigudega katlasse, kus köetakse soe vesi, mis liigub mööda trasse tarbijateni. Ka põlemisjärgne tuhk väljutatakse katlast automaatselt väljas asuvasse tuhakogumiskasti. Kõiki tööjärke juhitakse ja jälgitakse arvutist,“ kirjeldas Aas tulevase katlamaja tööprotsesse. „Automaatika tagab ühtlase toasooja iga ilmaga,“ kinnitas ta.

„Täisautomaatses hakkpuidukatlamajas on 0,72 MW katel, mis toodab sooja vastavalt tarbijate soojavajadusele,“ ütles Aas ja lisas , et kohalik soojatarbimine jääb 2800 MWh kanti aastas.

Hakkpuidukatel vähendab inimtegevuse ökoloogilist jalajälge

Õlikatla asemel tööle hakkav uus biokatel aitab vähendada CO2 emissiooni 750 tonni võrra aastas. Hakkpuidukatlamajas kasutatakse soojusenergia tootmiseks ära raiejääkmaterjal, mis muidu metsa all kõduneks. Lisandväärtusena jääb tooraine raha Eestimaale ja pakub tööd tublidele kohalikele inimestele.

SW Energia OÜ on soojatootmisele pühendunud ettevõte, mis haldab üle 250 katlamaja, mille hulgas 50 töötab hakkpuidul ning enamik viimase 7-8 aasta jooksul ehitatud. Pea 18 aastat töökogemust on toonud ettevõttele ka tähelepanuväärse auhinna „Aasta Energiategu 2017“, mis anti biokütusel töötavate katlamajade ehitamise eest.

Artikkel: Luunja vallaleht