Türi

Türi kaugküttevõrgus töötavad kaks puiduhakkekatlamaja

Alates 01.09.2023 kehtib Türi kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 75,54 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 75,54€/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Hinnainfo SW Energia teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Türi piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Konkurentsiameti otsuseid saab vaadata siin.

Peamised võidud

 • Puhtam energia
 • Efektiivsem küttesüsteem
 • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Soojusenergia hind Türi soojusvõrgus:

Türi kaugküttevõrgus kehtib alates 01.09.2023 soojusenergia müügihind 75,54 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Türi soojus on roheline

Türi kaugküttevõrgus toodetakse soojust hakkpuidust, tänu sellele on Türi elanike ökoloogiline jalajälg väike ja linnaõhk puhas

 • user-group

  Kodumaine kütus

  Hakkpuit on kodumaine kütus, mille kasutamine jätab raha Eestimaale ja pakub tööd kohalikele tublidele inimestele

 • brightness-max

  Keskkonnasõbralik

  Hakkpuidu põletamisel kasutame energia saamiseks ära materjali, mis muidu niisama metsa all kõduneks

 • toggles

  CO2 vaba

  Hakkpuidu põletamise CO2 heitmeks loetakse null, järelikult ei lisandu selle kütuse hinnale mitte kunagi saastetasusid

 • rocket

  Moodne

  Meie hakkpuidukatlamajad on vaiksed, puhtad ja säästlikud; nende tööd juhib automaatika

Türi küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Türi Vabriku

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Türil said septembrikuus paika SW Energia kingitud puud

2018

Soojatootja kinkis uute katlamajade valmimise puhul Türi linnale 50 puud, mis septembrikuus leidsid omale koha linna parkides ja haljasaladel.

Türi tõhus kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

Türi katlamaja avamine toimus 19. aprillil 2018

2018 Türi katlamajade avamine

19. aprillil 2018 toimus Türi katlamajade pidulik avamine Vabriku tn katlamajas. Uued katlamajad garanteerivad kohalikele stabiilse ja muretu kodusoojuse iga ilmaga.

Türi katlamajad oli SW Energia viimased mehitatud katlamajad, kus töötas 6 inimest. Täna on mõlemad katlamajad automatiseeritud ja kaugjuhitava valve all 24/7.

Türi katla paigaldus 2017

2017/2018

2017 aasta teises pooles alustati kahe Türi linna katlamaja rekonstrueerimistöödega. Võimsad puiduhakke katlamajad valmisid veebruaris 2018.

Uued katlamajad on loodussäästlikud, ökonoomsed ja täielikult automatiseeritud. Katlamaja protsesse jälgitakse üle veebi ning hooldustehnikud käivad aegajalt katlamaja hooldamas. Hooned on 24/7 jälgimise all.

Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond

2017

SW Energia renoveerib 2017 aastal kaks Türi katlamaja, mis annavad sooja üle 90 hoonele.

Türi tehnika katlamaja kogumaksumuseks on 1 004 100 eurot, millest 440 600 eurot tuleb SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. SW Energia investeering on 563 500 eurot.

Vabriku tänava katlamaja kogumaksumus on veelgi suurem 1 153400 eurot, millest on KIKi poolne toetus  553 300 ja SW Energia investeering 600 100 eurot.

Katlamajad hakkavad kasutama kütusena kohalikku hakkpuitu – nii väheneb kaugkütte ökoloogiline jalajälg ning ettevõte saab pakkuda tööd kohalikele ettevõtetele.

 

Tyri+Tehnika+tn+katlamaja

2017

Lähiaastatel on Türi katlamajades seoses tehnilise seisukorra uuendamisega vajalik teostada alljärgnevad investeeringud:

1. Suvise koormuse mõistlikumaks katmiseks paigaldada Türi linna Tehnika tn katlamajja 0,9 – 1,1 MW hakkpuidul töötav katel ja ehitada ümber kütuse vastuvõtusüsteem ning kütuseladu.

2. Vabriku tn katlamaja puitkütusele ümberehitatud DKVR katel asendada 3MW hakkpuidukatlaga ja suvise koormuse katmiseks paigaldada 1MW hakkpuidu katel.

Kaugküttevõrkude olukord Türi linnas on hea, kuid vastavalt vajadusele tuleb jätkata maapealsete vanade kaugküttetorustike asendamist eelisoleeritud torustikega.

2015

2015. aastal paigaldati Vabriku tn katlamajja uus põlevkiviõlil töötav reservkatel (5,6MW) Vabriku tänava küttepiirkonna varustuskindluse tõstmiseks.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega on peaaegu täielikult rekonstrueeritud mõlemad Türi kaugküttevõrgud.
Türi valla, Türi Linnavara OÜ ja SW Energia OÜ koostöös on valminud “Türi valla Türi linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025”. Arengukavaga saab tutvuda Türi valla kodulehel.

2013

2013 rekonstrueeriti Vabriku tänava kaugküttevõrgust 4 kilomeetrit ehk 73% 5,5 kilomeetrisest kogupikkusest.

2011

2011 rekonstrueeriti Tehnika tn kaugküttevõrgust 3,5 kilomeetrit ehk 77% 4,5 kilomeetrisest kogupikkusest.

2007

2007. aastast töötab Türi linnas Tehnika ja Vabriku tänava kaugküttevõrkude ja nende katlamajade operaatorina SW Energia OÜ tütarettevõte SW Soojus OÜ.

Koostöös Türi Linnavara OÜ-ga, kelle omandis on mõlemad Türi linna katlamajad ja terve linna kaugküttevõrgud, on SW Soojus OÜ korrastanud rendiperioodi jooksul katlamajade seadmeid ning soojussõlmede arvestussüsteeme

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm