Triigi

Triigi kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Alates 2023.a. sügisest toodab Triigi kaugküttevõrgus sooja SW Energia. Triigi katlamaja on Eestis esimene SW Energia LPG-küttegaasi täislahenduse klient.
Loe lähemalt, miks valida LPG-küttelahendust just SW Energialt, kes pakub ainsana Eestis täislahenduse paketti LPG-täislahendust.

Triigi kaugküttevõrgus kehtib soojusenergia müügihind 97,55 €/MWh. Soojusenergia piirhind antud piirkonnas on 117,91 €/MWh vastavalt 31.10.2022a Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2022-184.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Loe SW Energia uudiseid siin.

Soojusenergia müügihind Triigi kaugküttevõrgus

Triigi kaugküttevõrgus kehtib soojusenergia müügihind 97,55 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.