Tõravere

Tõravere kaugküttevõrgus toodab sooja biokütuse katlamaja

Tõravere kaugküttevõrgus on alates 01.10.2020 soojusenergia müügihind 64,50 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind on 73,43 €/MWh (piirhinna aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7.1-3/13-114,  17.12.2013), millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Janek Sarv
    +372 447 7862
    janek.sarv@swenergia.ee

Soojusenergia hind Tõravere soojusvõrgus

Tõravere kaugküttevõrgus on alates 01.10.2020 soojusenergia müügihind 64,50 €/MWh

Tõravere küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Tõravere tõhus kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

el_regionaalareng_horisontaal

2016

2015 aasta augustis alanud Tõravere katlamaja rekonstrueerimistööd on lõppenud ning tänaseks toodetakse soojust hakkpuidust.

Hakkpuitu hakkab kuluma Tõravere katlamajas maksimaalselt 2600 m³ aastas. Tänu üleminekuga odavamale kütuseliigile saame langetada Tõravere kaugkütte soojatarbijatele soojusenergia hinda ligi 10% võrra. Alates 1. veebruarist 2016 on uueks soojusenergia hinnaks ilma käibemaksuta 64,57 €/MWh.

Siiani toodeti Tõravere kaugküttevõrgu tarbijatele soojust põlevkiviõlist, kuid veebruari alguses käivitasime hakkepuidu katla ning peale lühikest testperioodi jätsime selle püsivalt tööle. Olemasolev õlikatel jääb reservkatlaks, mida saab kasutada hakkpuidu katla seisakute korral.

2015

2015. aastal vahetasime välja suurema osa soojusarvesteid ja paigaldasime neile kauglugemise, et kliendid ei peaks mõõtjalt näite võtma ega meile saatma. Augustis algasid katlamaja ümberehitustööd.

Uus katlamaja on varustatud kõige kaasaegsema automaatikaga, mis juhib seadmete tööd ning tagab efektiivse kütuse põletamise ning operatiivse reageerimise võimalikele riketele. Suitsugaasid puhastatakse enne korstnasse suunamist ning puidu põlemisest tekkiv tuhk transporditakse automaatselt katlamajast välja kinnisesse konteinerisse. Taastuva energia kasutuselevõtuga ja efektiivsete seadmete kasutamisega hoiame senisest rohkem keskkonda.

Katlamaja ümberehitustööd läksid maksma kokku 282 000 eurot (ilma käibemaksuta), millest 43% moodustas Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus ning ülejäänu 57% summast rahastas projekti SW Energia OÜ. Rekonstrueerimistööd hõlmasid lisaks katlamaja uute seadmete paigaldusele ka asula tuletõrje veevõtukoha korrastamist ning amortiseerunud kütusemahutite utiliseerimist.

2014

2014. aasta detsembris saime KIKist positiivse vastuse.

2013

2013 lõpul alustasime ettevalmistusi taotluseks Keskkonnainvesteeringute Keskusele, et katlamaja rekonstrueerimiseks ja hakkpuidule üle viimiseks toetust saada.

2012

2012 suvel võitsime valla korraldatud hanke Nõo ja Tõravere asula ning Nõo kooli soojatootja leidmiseks. Sügisel paigaldasime katlamajja uue juhtautomaatika, mis on kaugjälgitav ja -seadistatav.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused. Vastame E-R 9.00-17.00

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktiorm