Sinimäe

Sinimäe kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Sinimäe kaugküttevõrgus on alates 01.06.2022.a. soojusenergia uus müügihind 112,42 MW/h. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Tulenevalt Konkurentsiameti 18.04.2022 otsusest nr 7-3/2022-046 on Sinimäe võrgupiirkonnas soojusenergia piirhind 112,42 €/MWh.
Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Sinimäe piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Kliendihaldur Rita Kiisk
    +372 447 7862
    +372 520 9599
    rita.kiisk@swenergia.ee

Soojusenergia hind Sinimäe soojusvõrgus

Sinimäe kaugküttevõrgus on alates 01.06.2022.a. soojusenergia müügihind 112,42 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Sinimäe küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Sinimäe 2

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Sinimäe

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

sinimae-katlamaja

2014

2014 septembri algusest alustas katlamaja opereerimisega, soojusenergia tootmise ja jaotamisega SW Energia OÜ. Kasutusel on gaasiküttekatlamaja, reservkütuseks põlevkivikütteõli.

Lähiajal on plaanis täiustada katlamaja automaatikat ning vähendada soojuse kadu kaugküttetrassides.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktiorm