Seljametsa

Seljametsa kaugküttevõrgus toodab sooja hakkpuidukatlamaja

Seljametsa kaugküttevõrgus on alates 01.12.2022 on soojusenergia müügihind 94,30€/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Konkurentsiameti poolt kehtestatud soojusenergia piirhind antud piirkonnas on 94,30 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtu käibemaks. Piirhinna aluseks on Konkurentsiameti otsus:  31.10.2022.nr 7-3/2022-178 Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele.  SW Energia müüb Seljametsas soojusenergiat alla Konkurentsiameti poolt kehtestatud piirhinna.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

 

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Kliendihaldur Rita Kiisk
    +372 447 7862
    +372 520 9599
    rita.kiisk@swenergia.ee

Soojusenergia hind Seljametsa soojusvõrgus

Alates 01.12.2022 on soojusenergia müügihind 94,30 €/MWh.

Seljametsa küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Seljametsa

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Paikuse ja seljametsa tõhus kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

bathroom-690774_1920

2017

Seoses hakke hinna langusega langeb ka soojuse hind Seljametsa kaugküttevõrgus, mis teeb sooja vee tootmise veelgi soodsamaks võrreldes varasemaga.

– elektriga valmistatud soe vesi 120 €/MWh
– kaugküttega valmistatud soe vesi 57,41 €/MWh

Soovitame kõigil elektriboileriga sooja tarbevee valmistajatel kaaluda kaugkütte kasutamist sooja tarbevee valmistamiseks.

Kasutades kaugkütte võrgus toodetud sooja tarbevett, väheneb soojusenergia hind küttele. Kogu piirkonna liitumisel võib hind langeda kuni 10%.

kraanivesi

2016

Seljametsa kaugküttetarbijatel on võrreldes teiste väikeste soojusvõrkudega unikaalne võimalus aastaringselt toota sooja tarbevett kaugküttest saadava soojusenergiaga. Tarbevee valmistamine soojussõlmes on ca kaks korda odavam kui soe vesi valmistada elektriboileriga.

– elektriga valmistatud soe vesi 120 €/MWh
– kaugküttega valmistatud soe vesi 65,76 €/MWh

Soovitame kõigil elektriboileriga sooja tarbevee valmistajatel kaaluda kaugkütte kasutamist sooja tarbevee valmistamiseks.

Kasutades kaugkütte võrgus toodetud sooja tarbevett, väheneb soojusenergia hind küttele.

hakkepuidukatel-hakkepuit-gilles-swenergia

2012

2012 viidi katlamaja üle puiduküttele. Paigaldati puiduhakkel töötav kõrgtehnoloogiline täisautomaatne katel. Katlamaja ja trasside rekonstrueerimine säästab aastas 116 tonni CO2 ehk ca 40 tonni põlevkiviõli. Katlamaja ehitust toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 85% osalusega.

soojatrass

2011

2011 aasta sügiseks said renoveeritud soojustrassid. Soojustrasside ehitust toetas Keskkonna-investeeringute Keskus 50% osalusega.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktiorm