Sauga

Sauga kaugküttevõrgus toodab sooja hakkpuidu katlamaja

Alates 01.09.2023 kehtib Sauga kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 89,16 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 89,16 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Sauga piirkonna soojamajanduse arengukavaga saab tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

 

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Piirhind Sauga soojusvõrgus

Sauga kaugküttevõrgus kehtib alates 01.09.2023 soojusenergia müügihind 89,16 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Sauga küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Sauga

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Sauga tõhus kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond

2018

2018 aasta suvel toimuvad Sauga aleviku viimase 1,9 km pikkuse trassilõigu rekonstrueerimistööd, mille tulemusel muutub sooja edastus veelgi efektiivsemaks. Iga uuendus, rekonstrueerimine ja arendus on selle nimel, et muuta kaugküttepiirkonnad järjest efektiivsemaks. Mida optimeeritum on kaugküttepiirkond, seda kuluefektiivsemaks muutub sooja tootmine. Rekonstrueerimistöid toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus 50% ulatuses, projekt läheb maksma 535 tuhat eurot.

2013

2013 rekonstrueeriti eelkolle ning täiendati katlamaja automaatikat ja töökindlust.

2009

2009 rekonstrueeriti ja likvideeriti lekked katlamaja ja Sauga alevivahelisel soojustrassil.

2008

2008 rekonstrueeriti oluline osa Sauga aleviku kaugküttetrassidest. Oluliselt vähenesid trassikaod.

2006

2006 alustas Sauga katlamaja ja soojusvõrkudes tööd SW Energia OÜ. Vahetati välja amortiseerunud katel, täiendati katlamaja automaatikat, katlamajas asendati amortiseerunud pumbad ja teised seadmed.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm