Sangaste

Sangaste kaugküttevõrk

Alates 05.04.2024 kehtib Sangaste kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 79,38 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Vastavalt Konkurentsiameti 05.04.2024 otsusele nr. 7-3/2024-019 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas on 79,38 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.
Sangaste piirkonna soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.
Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

 

Peamised võidud

  • Keskkonnasõbralik kütus
  • Efektiivne küttesüsteem
  • Tagatud varustuskindlus

Küsi lisainfot

Sangaste kaugküttevõrgu müügihind

Sangaste kaugküttevõrgus on alates 05.04.2024 soojusenergia müügihind 79,38 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Sangaste soojusvõrgu arendamine

Eesmärgiks on keskkonnasõbralik, efektiivne ja tagatud varustuskindlusega soojus.

Sangaste

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Sangaste tõhus kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

Kütteperiood 2016/17

SW Energia alustab Sangaste aleviku kütmist 1. novembrist 2016.

Et katlamaja töö oleks efektiivsem ja tõrgeteta, vahetame kohe välja amortiseerunud seadmed ja täiustame olemasolevat automaatikat. Olemasolev reservkatel saab varustuskindluse tagamiseks uue põleti ja kütusemahuti.

Ettevõte tegeleb olukorra kaardistamise ja andmete kogumise ning katla parema  seadistamisega. Põhjalik analüüs tuleb teha ka soojatrasside seisukorrale, et täpselt paika panna trasside renoveerimistööde plaan.

Kütteperioodil 2016/17 soojusenergia hind ei muutu ja jääb samaks Konkurentsiameti kehtestatud piirhinnaga.

oktoober 2016

Oktoobri lõpus 2016 sõlmis Sangaste vald lepingu, millega annab oma katlamaja ja soojatrassid 20 aastaks rendile kogenud soojatootjale SW Energiale.

aprill 2016

Sangaste kehtestas soojamajanduse arengukava, kus seab omaette eesmärgiks keskkonnasäästlikud ning alternatiivsetel energiatel toimivad küttesüsteemid. Õigupoolest on Sangastes hakkpuiduga köetud juba 20 aastat, kuid vahepeal on tehnoloogia suurte sammudega edasi liikunud ning soojatootmist on võimalik kaasaegsete lahenduse abil muuta efektiivsemaks.

 

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm