Parksepa

Parksepa kaugküttevõrku kütab hakkepuidukatlamaja

Alates 01.12.2023 kehtib Parksepa kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 84,63 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind on 84,63 €/MWh, mille aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7-3/2023-201 . Piirhinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Parksepa piirkonna soojamajanduse arengukavaga saab tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Soojusenergia müügihind Parksepa kaugküttevõrgus

Parksepa kaugküttevõrgus on alates 01.12.2023 soojusenergia müügihind 84,63 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Parksepa kaugküttevõrgu arendamine

Parksepa

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Parksepa tõhus kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

Parksepa katalamaja

2017

Sügisel valmis Parksepas täielikult renoveeritud hakkpuidukatlamaja.

Uues katlamajas toodavad sooja kaks tuliuut puiduhakkekatelt, mis säästavad ümbritsevat keskkonda, paisates õhku 0 tonni CO2. Automatiseeritud katlamaja reguleerib sooja tootmist vastavalt tarbimisele.

Pool katlamaja renoveerimiseks kulunud summast tuli KIK-i toetusest, teise poole investeeris SW Energia oma vahenditest.

 

el_yhtekuuluvusfond_horisontaal

SW Energia renoveerib Parksepa katlamaja täielikult ja viib selle üle madala ja stabiilse hinnaga keskkonnasõbralikule hakkpuidule.

Katlamaja ümberehitus läheb maksma pool miljonit eurot ning poole sellest summast on Keskkonnainvesteeringute keskus lubanud toetusena anda Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm