Padise

Padise kaugküttevõrgus toodab soojusenergiat Eesti ettevõte, SW Energia

Padise piirkonna kaugküttega tegeleb alates 1. veebruarist 2019 soojatootja SW Energia OÜ.

Padise kaugküttevõrgus on alates 01.12.2022.a. soojusenergia müügihind 88,47 €/ MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Piirhinna aluseks on Konkurentsiameti 31.10.22.a. otsus nr 7-3/2022-178

Kiiremas korras on SW Energia OÜ-l plaanis rekonstrueerida Padise katlamaja.

SW Energia opereerib enam kui 250 lokaal- ja kaugküttekatlamaja üle Eesti, olles 43 omavalitsuse usaldusväärseks koostööpartneriks. Muu hulgas olles ka Paldiski linna soojatootja. Anname nõu nii võrgupiirkondade arenguküsimustes kui kortermajade soojusenergiat puudutavatel teemadel. Võtke meiega julgelt ühendust.

Hinnainfo muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Padise piirkonnas kehtivast soojamajandusest on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Kliendihaldur Rita Kiisk
    +372 447 7862
    +372 520 9599
    rita.kiisk@swenergia.ee

Padise soojusvõrgu müügihind

Soojusenergia piirhind vastavalt Konkurentsiameti otsusele on 88,47 €/MWh  ja sellest tulenevalt on  SW Energial õigus rakendada müügihinda 88,47 €/MWh.

Padise kaugküttevõrk

Ehitame ja haldame katlamaju sõltmata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Padise

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.