Õisu

Õisu kaugküttevõrgus töötab biokütuse katlamaja

Alates 01.09.2023 kehtib Õisu kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 87,91 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 87,91 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.
Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

 • Puhtam energia
 • Efektiivsem küttesüsteem
 • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Soojusenergia hind Õisu soojusvõrgus

Õisu kaugküttevõrgus kehtib alates 01.09.2023 soojusenergia müügihind 87,91 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Õisu soojus on roheline

Õisu kaugküttevõrgus toodetakse soojust hakkpuidust, tänu sellele on Õisu elanike ökoloogiline jalajälg väike ja asula õhk puhas

 • user-group

  Kodumaine kütus

  Hakkpuit on kodumaine kütus, mille kasutamine jätab raha Eestimaale ja pakub tööd kohalikele tublidele inimestele

 • brightness-max

  Keskkonnasõbralik

  Hakkpuidu põletamisel kasutame energia saamiseks ära materjali, mis muidu niisama metsa all kõduneks

 • toggles

  CO2 vaba

  Hakkpuidu põletamise CO2 heitmeks loetakse null, järelikult ei lisandu selle kütuse hinnale mitte kunagi saastetasusid

 • rocket

  Moodne

  Meie hakkpuidukatlamajad on vaiksed, puhtad ja säästlikud; nende tööd juhib automaatika

Õisu küttevõrgu progress

Piirkonna kaugküttes toodab sooja efektiivne, keskkonnahoidlik ja kõige soodsam küttelahendus, milleks on sooja tootmine hakkpuidukatlaga.

Õisu

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Õisu tõhus kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

oisu_pisemgi

2014

2014.a detsembriks viis SW Energia OÜ katlamaja üle biokütusele. Katlamaja on täisautomaatne, kütusena kasutatakse puiduhaket. Biokütuse kasutamisega säästetakse 337,93 tonni CO2 aastas ehk 110 tonni põlevkiviõli. Katlamaja ehitust toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 50% osalusega.

swKaugkyte_ korteriühistu

2004

2004. aasta kevadel hakkas Õisu katlamaja opereerima SW Energia OÜ. Selleks ajaks oli katlamaja täielikult amortiseerunud: katlad lekkisid, kütusena kasutati tooreid halupuid. SW Energia OÜ viis katlamaja üle põlevkiviõliküttele. Katlamajja paigaldati uus pumbakeskus ja põlevkiviõlil töötav katel. Tarbijatele paigaldati soojamõõtjad.

2000

2000. aasta alguses kivisöe hind tõusis ja kättesaadavus halvenes, kütusena hakati kasutama halupuid. Soojusenergiat ei mõõdetud, kasutusel oli arvestuslik meetod. Tihti esines probleeme soojusenergiaga varustamisel.

1970

1970. keskpaiku ehitati katlamaja esimeste keskküttega kortermajade kütmiseks. Kateldes kasuti kütusena kivisütt. Katlamaja oli automatiseerimata, katla kütmine käis käsits. Iseseisvusaja algusest alates hakkas tegelema katlamaja opereerimisega vallaettevõte Õisu Elamu OÜ.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm