Nõo

Nõo kaugküttevõrgus töötab biokütuse katlamaja

Alates 01.09.2023 kehtib Nõokaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 84,83 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 84,83 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Nõo piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Riigi Teatajast

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Kütte hind Nõo soojusvõrgus

Nõo kaugküttevõrgus kehtib alates 01.09.2023 soojusenergia müügihind 84,83 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Nõo küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Nõo

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Nõo tõhus kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

katlamaja

2015

2015 novembris viis SW Energia OÜ katlamaja Keskkonnainvesteeringute keskuse toel üle biokütusele. Katlamaja on täisautomaatne, kütusena kasutatakse puiduhaket. Katlamaja ehitust toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 46% osalusega.

el_regionaalareng_horisontaal

2014

2014 juuni kuus saime positiivse otsuse, et katlamaja ümberehitust biokütusele kaasrahastab KIK. Ehitustöödeks korraldati hange, mille võitis Märja Monte OÜ. Juuni 2015 algas katlamaja rekonstrueerimine ja üleviimine biokütusele.

talv

2012

2012 aastast alates varustab Nõo kaugküttetarbijaid soojusenergiaga SW Energia OÜ. Katlamajas kasutati soojusenergia tootmiseks kahte katelt ja kütusena põlevkiviõli. Kohe oli selge, et katlamaja tuleb rekonstrueerida ja ümber ehitada biokütusele. Algas katlamaja rekonstrueerimise projekti koostamine ning rekonstrueerimiseks abirahade taotlemine.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm