Nõo

Nõo kaugküttevõrgus töötab biokütuse katlamaja

Nõo kaugküttevõrgus on alates 01.11.2018 soojusenergia müügihind, tulenevalt hakke hinna tõusust 62,89 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind on 72,70 €/MWh. Piirhinna aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7.1-3/14-026, 19.03.2014. Hinnale lisandub seaduses ette nähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele. SW Energia müüb Nõos soojusenergiat alla Konkurentsiameti poolt kehtestatud piirhinna.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Nõo piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Riigi Teatajast

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Janek Sarv
    +372 447 7862
    janek.sarv@swenergia.ee

Kütte hind Nõo soojusvõrgus

Nõo kaugküttevõrgus on alates 01.11.2018 soojusenergia müügihind, tulenevalt hakke hinna tõusust 62,89 €/MWh

Nõo küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Nõo tõhus kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

katlamaja

2015

2015 novembris viis SW Energia OÜ katlamaja Keskkonnainvesteeringute keskuse toel üle biokütusele. Katlamaja on täisautomaatne, kütusena kasutatakse puiduhaket. Katlamaja ehitust toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 46% osalusega.

el_regionaalareng_horisontaal

2014

2014 juuni kuus saime positiivse otsuse, et katlamaja ümberehitust biokütusele kaasrahastab KIK. Ehitustöödeks korraldati hange, mille võitis Märja Monte OÜ. Juuni 2015 algas katlamaja rekonstrueerimine ja üleviimine biokütusele.

talv

2012

2012 aastast alates varustab Nõo kaugküttetarbijaid soojusenergiaga SW Energia OÜ. Katlamajas kasutati soojusenergia tootmiseks kahte katelt ja kütusena põlevkiviõli. Kohe oli selge, et katlamaja tuleb rekonstrueerida ja ümber ehitada biokütusele. Algas katlamaja rekonstrueerimise projekti koostamine ning rekonstrueerimiseks abirahade taotlemine.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused. Vastame E-R 9.00-17.00

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktiorm