Mustla

Mustla kaugküttevõrk

Alates 01.09.2023 kehtib Mustla kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 77,66 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 77,66 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele

2019.a. augustis alustas SW Energia Mustlas amortiseerunud kaugküttetorustiku väljavahetamist. Projekti eesmärgiks oli kohaliku kaugküttevõrgu energiatõhusamaks ja töökindlamaks muutmine. Vanad suure soojuskaoga torustiku lõigud asendatakse uue kaasaegse eelisoleeritud torustikuga. Aasta lõpus valmivad rekonstrueerimistööd on investeering keskkonnasäästlikumasse tulevikku ja lisaks aitab see kohalike elanike soojakulusid kokku hoida. Projekti kogumaksumus on üle 200 000 €, millest 108 930€ tuli toetusena Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ja ülejäänu investeeris SW Energia OÜ.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Mustla soojusvõrgu müügihind

Mustla kaugküttevõrgus kehtib alates 01.09.2023 soojusenergia müügihind 77,66 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Mustla küttevõrk

Soojusenergia müügihind 9 aastat stabiilne!

Mustla

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond

2019

2019.a. augustis alustas SW Energia Mustlas amortiseerunud kaugküttetorustiku väljavahetamist. Projekti eesmärgiks oli kohaliku kaugküttevõrgu energiatõhusamaks ja töökindlamaks muutmine. Vanad suure soojuskaoga torustiku lõigud asendatakse uue kaasaegse eelisoleeritud torustikuga. Aasta lõpus valmivad rekonstrueerimistööd on investeering keskkonnasäästlikumasse tulevikku ja lisaks aitab see kohalike elanike soojakulusid kokku hoida. Projekti kogumaksumus on üle 200 000 €, millest 108 930€ tuli toetusena Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ja ülejäänu investeeris SW Energia OÜ.

Mustla tõhus kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

2011

Katlamaja renoveerimistööd. Soojusenergia soodsa hinna säilitamiseks viidi põlevkiviõli katlamaja üle puiduhakkele. See on soodne, keskonnasäästlik ning kõige stabiilsema turuhinnaga biokütus, mis on 7 aasta jooksul taganud ühe ja sama hinna.

SONY DSC

2009

2009. aastal asus Mustla põlevkiviõli katlamaja haldama SW Energia OÜ.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm