Mõisaküla

Mõisaküla kaugküttevõrgus toodab sooja põlevkiviõli katel

Mõisaküla kaugküttevõrgus on alates 01.12.2022 soojusenergia müügihind 95,83 €/MWh, hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Hinnatõusu tingib põlevkiviõli hinna kallinemine.

Mõisaküla võrgupiirkonna soojusenergia piirhind on 95,83 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Piirhinna aluseks on Konkurentsiameti 31.10.2022 otsuses 7-3/2022-177 Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse. SW Energia müüb Mõisaküla võrgus soojusenergiat alla Konkurentsiameti poolt kehtestatud piirhinna.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Kliendihaldur Rita Kiisk
    +372 447 7862
    +372 520 9599
    rita.kiisk@swenergia.ee

Müügihind Mõisaküla soojusvõrgus

Mõisaküla kaugküttevõrgus on alates 01.12.2022 soojusenergia müügihind 95,83 €/MWh hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Mõisaküla küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Mõisaküla

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

moisekula

2014

2014 aastal vahetati amortiseerunud katel ja uuendati automaatikaseadmeid. Katlamajas kasutatakse soojusenergia tootmiseks põlevkivikütteõli.

2007

2007 aastast alates toodab soojusenergiat SW Energia OÜ.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktiorm