Mõisaküla

Mõisaküla kaugküttevõrgus toodab sooja põlevkiviõli katel

Vastavalt Konkurentsiameti 19.05.2023 otsusele nr. 7-3/2023-075 on soojusenergia piirhind Mõisaküla kaugküttevõrgus 85,79 €/MWh. Soojusenergia müügihind 85,79 €/MWh rakendub alates 01.05.2023.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude pakutavate teenuste kohta leiate kehtivast hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Müügihind Mõisaküla soojusvõrgus

Mõisaküla kaugküttevõrgus on alates 01.05.2023 soojusenergia müügihind 85,79 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Mõisaküla küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Mõisaküla

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

moisekula

2014

2014 aastal vahetati amortiseerunud katel ja uuendati automaatikaseadmeid. Katlamajas kasutatakse soojusenergia tootmiseks põlevkivikütteõli.

2007

2007 aastast alates toodab soojusenergiat SW Energia OÜ.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktiorm