Melliste

Mellistes toodab sooja SW Energia OÜ

Melliste kaugküttevõrgus on alates 01.01.2023 on soojusenergia müügihind 102,85 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind antud piirkonnas on 102,85 €/MWh. Piirhinna aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7-3/2022-258, 30.11.2022. Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale, selle iseärasusi arvesse võttes, sobiva soojusenergia piirhinna.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Küsi lisainfot

  • Kliendihaldur Rita Kiisk
    +372 447 7862
    +372 520 9599
    rita.kiisk@swenergia.ee

Melliste küttevõrk

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Melliste

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Melliste kaugküttevõrgu müügihind

Melliste võrgupiirkonna uus müügihind on alates 01.01.2023.a 102,85 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.