Melliste

Mellistes toodab sooja SW Energia OÜ

Vastavalt Konkurentsiameti 19.05.2023 otsusele nr. 7-3/2023-075 on soojusenergia piirhind Melliste kaugküttevõrgus 90,00 €/MWh. Soojusenergia müügihind 90,00 €/MWh rakendub alates 01.05.2023.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude pakutavate teenuste kohta leiate kehtivast hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Melliste küttevõrk

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Melliste

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Melliste kaugküttevõrgu müügihind

Melliste kaugküttevõrgus on alates 01.05.2023 soojusenergia müügihind
90,00 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.