Luunja

Luunja kaugküttevõrk

Alates 01.09.2023 kehtib Luunja kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 79,34 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 79,34 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Luunja piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Hind Luunja kaugküttevõrgus

Luunja kaugküttevõrgus kehtib alates 01.09.2023 soojusenergia müügihind 79,34 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Arengud Luunja kaugküttevõrgus

Alates 12.01.2023 uus müügihind 94,68 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ette nähtud käibemaks.

Luunja

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

dav

2019

 

2019. aasta alguses valmis Luunjal uus hakkepuidukatlamaja. See tähendab Luunja inimestele puhtamat õhku, töökindlamat katlamaja ning stabiilsemat soojusenergia hinda. Rekonstrueerimine sai teostati Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega, projekti number 2014-2020.6.02.17-0267.

swKaugkyte_luunja

2017

Tulevikus ehitame Luunjasse täisautomaatse hakkpuidul töötava katlamaja, sarnaselt Nõos ja Tõraveres väga edukalt toimivate lahendustega. Meie ligikaudu 200 katlamaja hulgas töötab hakkpuidul umbes 40, enamik neist viimase 7-8 aasta jooksul ehitatud. Hakkpuidu kasuks räägib kütuse madal ja stabiilne hind ning keskkonnasõbralikkus: hakkpuidu C02 heitmeks loetakse null. Samuti on hakkematerjali Eestis piisavalt ning kütuse varustuskindlus on tagatud.

Uue katlamaja ehitus tähendab mahukat investeeringut, mis mõjutab kindlasti ka soojusenergia hinda. Et tarbija jaoks kulusid vähendada, soovib ettevõte taotleda ehituse jaoks toetust Keskkonnainvesteeringute keskuselt. Kuigi eeltööd toetuse taotlemiseks juba käivad, võtab protsess siiski aega ning kõige optimistlikuma plaani järgi saab ehitama hakata 2017. aasta sügisel.

 

el_yhtekuuluvusfond_horisontaal

2016

2016. aasta sügisel hakkas Luunja keskküttevõrku soojusega varustama SW Energia.

Kevadel ostis SW Energia Luunja katlamaja ja kaugküttetrassid ära, kuid eesoleval kütteperioodil seda kasutada ei saa, selleks on katlamaja seisukord liialt vilets.

Tänaseks on soojusvõrguga ühendatud ajutine konteinerkatlamaja, mille võimsus on Luunja aleviku jaoks täiesti piisav.

Uue soojatootja esimesi suuri töid on olnud ka puuduvate soojusmõõtjate paigaldamine ja vananenud mõõtjate väljavahetamine. Ettevõte vajab täpseid mõõtmistulemusi, et kütmine oleks võimalikult efektiivne; toas poleks liialt palav ega liialt külm, ning et oleks võimalik anda arvuline hinnang soojatrasside olukorrale.

Tänu uutele soojusmõõtjatele muutub ka arvete esitamine senisest selgemaks ja läbipaistvamaks: makstakse vaid mõõtja poolt fikseeritud näitude põhjal.

Harku katlamaja 3D visuaal

Ajutine konteinerkatlamaja

2016. aasta sügisel ühendati konteinerkatlamaja kuni uue katlamaja valmimiseni soojusvõrku. Luunja soojavajaduse jaoks on 2,5MW võimsusega konteiner piisavalt võimas isegi väga külma talve korral ja suudaks põhimõtteliselt varustada lisaks küttele koos sooja tarbeveega ka neid maju, kes täna vett elektriga soojendavad.

Põlevkiviõlil konteinerkatlamaja on täisautomaatne ja ei vaja igapäevaselt inimkätt. Kütuseveo sagedus sõltub ilmast, kuid tõenäoliselt kohtab Luunjas sel talvel kütuseveokit korra kahe nädala jooksul; kui talv on soe, siis veelgi harvem.

Soojatootmist on võimalik automaatika abil eemalt jälgida ning vajadusel korrigeerida. Muu hulgas tähendab see, et katlamaja on igapäevaselt kogu ööpäeva jälgimise all ning ootamatule probleemile reageerivad hooldusmehed loetud tundide jooksul.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm