Kehtna ja Lokuta

Kehtna ja Lokuta kaugküttevõrgus toodab sooja biokütusel töötav katlamaja

Alates 01.09.2023 kehtib Kehtna ja Lokuta kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 79,42 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 79,42 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Alates 01.06.2024 kehtib Kehtna ja Lokuta kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 80,31 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti 05.04.2024 otsusele nr 7-3/2024-020 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 80,31 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

 

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Soojusenergia hind Kehtna soojusvõrgus

Kehtna kaugküttevõrgus kehtib alates 01.09.2023 soojusenergia müügihind 79,42 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kehtna küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Kehtna

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Kehtna kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

swKaugkyte_ 01-Kehtna-hakkepuidukatlamaja-SW-Energia

2016

Kehtna kaugküttevõrku kütab moodne, hakkpuidul töötav täisautomaatne katlamaja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2014

2014 alustati asulasiseste trasside rekonstrueerimisega ning vana katlamaja üleviimisega biokütusele.

2014. aasta novembris avati Kehtna biokütusel töötav katlamaja. Hakkepuidul töötav katlamaja katab kogu Kehtna soojusenergia vajaduse. Varem asulat kütnud põlevkiviõlil töötav katel jääb reservkatlaks.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2013

2013 isoleeriti asula ja katlamaja vaheline trass omavahendite arvelt ning alustati katlamaja ehitusega. Katlamaja ja asulasiseste soojustrasside rekontrueerimist finatseeris KIK 50% ja SW Energia OÜ 50% ulatuses.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2006

2006 alustas kehtna katlamajas tööd SW Energia OÜ. Katlamaja sai uue katla, põleti ja automaatika. Korrastati kütusepark.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm