Kehtna

Kehtna kaugküttevõrgus toodab sooja biokütusel töötav katlamaja

Kehtna kaugküttevõrgus on alates 01.12.2021.a. soojusenergia müügihind 56,70 €/ MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Konkurentsiameti poolt kehtestatud soojusenergia piirhind on 56,70 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Piirhinna aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7-3/2018-115 , 27.09.2018. Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele.  SW Energia müüb Kehtnas soojusenergiat alla Konkurentsiameti poolt kehtestatud piirhinna.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

 

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Kliendihaldur Rita Kiisk
    +372 447 7862
    +372 520 9599
    rita.kiisk@swenergia.ee

Soojusenergia hind Kehtna soojusvõrgus

Kehtna kaugküttevõrgus on alates 01.12.2021.a. soojusenergia müügihind 56,70 €/ MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kehtna küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Kehtna

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Kehtna kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

swKaugkyte_ 01-Kehtna-hakkepuidukatlamaja-SW-Energia

2016

Kehtna kaugküttevõrku kütab moodne, hakkpuidul töötav täisautomaatne katlamaja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2014

2014 alustati asulasiseste trasside rekonstrueerimisega ning vana katlamaja üleviimisega biokütusele.

2014. aasta novembris avati Kehtna biokütusel töötav katlamaja. Hakkepuidul töötav katlamaja katab kogu Kehtna soojusenergia vajaduse. Varem asulat kütnud põlevkiviõlil töötav katel jääb reservkatlaks.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2013

2013 isoleeriti asula ja katlamaja vaheline trass omavahendite arvelt ning alustati katlamaja ehitusega. Katlamaja ja asulasiseste soojustrasside rekontrueerimist finatseeris KIK 50% ja SW Energia OÜ 50% ulatuses.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2006

2006 alustas kehtna katlamajas tööd SW Energia OÜ. Katlamaja sai uue katla, põleti ja automaatika. Korrastati kütusepark.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktiorm