Käärdi

Käärdi kaugküttevõrgus toodab sooja puiduhakke katlamaja

Käärdi kaugküttevõrgus toodab sooja puiduhakke katlamaja.

Tulenevalt Konkurentsiameti 17.07.2019 otsusest nr. 7-3/2019-031 kehtib alates 17.07.2019.a Käärdi kaugküttevõrgus soojusenergia piirhind 78,06 €/MWh ja sellest tulenevalt on SW Energial õigus rakendada müügihinda 71,24 €/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Uus hind kehtib alates 01.09.2019.  Hinnatõusu tingib hakkepuidu hinna kasv.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe kaugkütte võimalustest lähemalt siin.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Janek Sarv
    +372 447 7862
    janek.sarv@swenergia.ee

Soojusenergia hind Käärdi soojusvõrgus

Tulenevalt hakkpuidu hinna tõusust on alates 01.09.2019.a. Käärdi kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 71,24 €/ MWh. Hinnale lisandub käibemaks.

Käärdi küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Käärdi tõhu kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

el_regionaalareng_horisontaal

2016

Katlamaja rekonstrueerimine ning üleviimine hakkepuidule säästab aastas 349 tonni CO2 ehk ca 120 tonni põlevkiviõli.

ehitus

2014

2014 jätkus katlamaja ehitus.

2014 novembris avati Käärdi puiduhakkel töötav katlamaja. Olemasolev põlevkiviõlil töötav katlamaja jäi reservkatlaks.

katel

2012

2012 esitas SW Energia OÜ taotluse Keskkonnainvesteeringute Keskusele toetuse saamiseks, et viia põlevkiviõlil töötav katlamaja üle hakkepuiduküttele. Katlamaja rekonstrueerimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 50% osalusega ja SW Energia OÜ 50% osalusega.

kaugkute

2005

2005 aastaks olid katlamaja kivisöekatlad amortiseerunud. SW Energia OÜ paigaldas uue katla, ehitas kütusehoidla ning viis katlamaja üle põlevkivikütteõlile, mis sellel ajahetkel oli ainuke mõistlik lahendus. Soojusenergiat hakkas tootma, jaotama ja müüma SW Energia OÜ.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused. Vastame E-R 9.00-17.00

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktiorm