Käärdi

Käärdi kaugküttevõrgus toodab sooja puiduhakke katlamaja

Alates 01.09.2023 kehtib Käärdi kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 96,36 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Soojusenergia piirhind 96,36 €/MWh, millele lisandub seaduses ette nähtud käibemaks, antud piirkonnas on määratud Konkurentsiameti otsuses nr 7-3/2023-154.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe kaugkütte võimalustest lähemalt siin.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Soojusenergia hind Käärdi soojusvõrgus

Käärdi kaugküttevõrgus kehtib alates 01.09.2023 soojusenergia müügihind 96,36 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Käärdi küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Käärdi

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Käärdi tõhu kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

el_regionaalareng_horisontaal

2016

Katlamaja rekonstrueerimine ning üleviimine hakkepuidule säästab aastas 349 tonni CO2 ehk ca 120 tonni põlevkiviõli.

ehitus

2014

2014 jätkus katlamaja ehitus.

2014 novembris avati Käärdi puiduhakkel töötav katlamaja. Olemasolev põlevkiviõlil töötav katlamaja jäi reservkatlaks.

katel

2012

2012 esitas SW Energia OÜ taotluse Keskkonnainvesteeringute Keskusele toetuse saamiseks, et viia põlevkiviõlil töötav katlamaja üle hakkepuiduküttele. Katlamaja rekonstrueerimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 50% osalusega ja SW Energia OÜ 50% osalusega.

kaugkute

2005

2005 aastaks olid katlamaja kivisöekatlad amortiseerunud. SW Energia OÜ paigaldas uue katla, ehitas kütusehoidla ning viis katlamaja üle põlevkivikütteõlile, mis sellel ajahetkel oli ainuke mõistlik lahendus. Soojusenergiat hakkas tootma, jaotama ja müüma SW Energia OÜ.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm