Helme

Helme kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Alates 01.07.2018 toodab Helme kaugküttevõrgus sooja SW Energia OÜ.

Alates 01.12.2023 kehtib müügihind 93,80 €/MWh.  Kõikidele hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Konkurentsiameti otsuse nr 7-3/2023-203 alusel on soojusenergia piirhind Helme kaugküttevõrgus 93,80 €/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Helme piirkonna soojamajanduse arengukavaga saab tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

  • Vähenenud küttekulud
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Puhtam energia

Küsi lisainfot

Soojusenergia müügihind Helme kaugküttevõrgus

Alates 01.12.2023 kehtib müügihind 93,80 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Helme soojus muutub roheliseks

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Helme

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

20190823_134217

2019

2019.a. suvel algas Helmes uue SW Energia katlamaja ehitus ning soojustrasside rekonstrueerimine. Ehitustööde tulemusena  paraneb Helme kaugküttevõrgus varustuskindlus ning vähenevad trassi soojakaod. Projekti koguinvesteering on 609 900 eurot, millest 304 950 eurot tuleb toetusena KIK-st ja ülejäänud summa panustab SW Energia.

Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond

Tulevikuplaanid

Helme kaugküttevõrku ootab peatselt ees suur muutus. Lähiaastatel plaanib soojatootja viia võrgupiirkonna üle soodsale ja keskkonnahoidlikule biokütusele, hakkpuidule. Uue katlamaja ehitamisse kaasatakse ka SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), mis on tänaseks andnud oma kinnituse, toetada ehitusprojekti kuni 50% ulatuses. KIK-i toetus tuleb Euroopa Liidu Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di toe­tus­ra­hast ning teise poole investeerib SW Energia oma vahenditest.

Helme kaugküttevõrk 2018

2018

Alates 01.07.2018 toodab Helme kaugküttevõrgus sooja SW Energia. Võrgupiirkonna soojusenergia tuleb õlikatlast, millega tagatakse kodusoojus ka kõige külmematel talveilmadel.

Esimesel võimalusel plaanitakse õlikatel vahetada välja biokütusel töötava vastu, milleks saab olema soodne ja keskkonnahoidlik hakkpuidukatel.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm