Harku

Harku kaugküttevõrk

Alates 01.09.2023 kehtib Harku kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 90,77 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 90,77 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Hinnainfo muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Harku piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga saab tutvuda Riigi Teatajas

Vaata lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

 

Tähelepanu!
SW Energia kogub teavet kaugkütte baasil soojendatud tarbevee soovi kohta. Andke oma huvist teada aadressil tarbevesi@swenergia.ee, teie sooviavaldust käsitletakse kui infopäringut ja teenuse tarbimiseks see kedagi ei kohusta.

Peamised võidud

  • Puhtam õhk
  • Väiksemad küttekulud
  • Stabiilsem soojuse hind

Küsi lisainfot

Müügihind Harku kaugküttevõrgus

Harku kaugküttevõrgus kehtib alates 01.09.2023 soojusenergia müügihind 90,77 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Harku kaugküttevõrgu areng

2018. aastal valmivad Harkus Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel uus katlamaja ja 1,64 kilomeetri pikkune trassiosa.

Harku

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Harku katlamaja 3D visuaal

2018.a valmisid uued trassid ja katlamaja

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel valmisid Harkus 2018. aasta sügisel uued trassid ja katlamaja. Katlamaja ja trasside valmimisel hakkasid sooja saama alevikus asuvad 7 hoonet ning nendele lisaks on liitumissoovi avaldanud veel 5 kortermaja.

Katlamaja ehituseks kulus kokku 336 000 eurot, millest 50% (168 000 eurot) tuleb Keskkonnainvesteeringute Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Harku trassid pikkusega 1,65 kilomeetrit ehitatati valmis 347 000 euroga, millest 50% (174 000 eurot) tuli samuti KIK-i toetusest.

Harkusse valminud uus katlamaja on keskkonnasäästlik, soodne ning kodudes ei saa soe enam kunagi otsa. Paljude majade haldamine muutus märkimisväärselt lihtsamaks, kuna enam ei pea lokaalküttes olevad  hooned enda soojatarbimist organiseerima.

 

Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond

Uus katlamaja

2016. aasta augustis andis Keskkonnainvesteeringute keskus teada otsusest toetada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest SW Energia plaani Harku katlamaja renoveerimiseks. Toetuse summa 97 100 eurot katab kogu projekti maksumusest 50%. See tähendab Harku inimestele puhtamat õhku, töökindlamat katlamaja ja stabiilsemat soojusenergia hinda. Praeguste plaanide järgi toob katlamaja renoveerimine tarbijatele kaasa hinnalanguse.

 

el_yhtekuuluvusfond_horisontaal

Uued trassid

SW Energial on kavas parandada trasside olukorda: täna on trassikadu meie mõõtmiste järgi koguni 28% ja see tähendab, et on mõistlik renoveerida trassid kogu ulatuses. Ka selle projekti elluviimiseks loodame leida toetust Keskkonnainvesteeringute keskuselt. Eelprojekti järgi peaks renoveeritud trasside soojakadu vähenema 12%-ni. Ehitustöödega on plaanis alustada 2018 aasta kevadel.

Koos trasside uuendamisega avaneb võimalus kaugküttevõrguga liitumiseks ka neil majadel, kes seni võrgust kõrvale jäänud. Juba on liitumissoovist teada andnud 4 uut kortermaja ning lasteaed.

Kas ka teie hoone võiks saada soodsa soojuse kaugkütevõrgust?

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm