Luua

Luua

Alates 01.04.2024 toodab soojusenergiat Luua katlamajas SW Energia OÜ.

Alates 01.05.2024 rakendub soojusenergia müügihind 99,45 €/MWh, hinnale lisandub seadusega ettenähtud käibemaks.

Vastavalt Konkurentsiameti 28.03.2024 otsusele nr. 7-3/2024-017 on soojusenergia piirhind alates 01.05.2024 Luua kaugküttepiirkonnas  99,45 €/MWh, hinnale lisandub seadusega ettenähtud käibemaks.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Loe SW Energia uudiseid siin.

 

Triigi

Triigi kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Alates 2023.a. sügisest toodab Triigi kaugküttevõrgus sooja SW Energia. Triigi katlamaja on Eestis esimene SW Energia LPG-küttegaasi täislahenduse klient.
Loe lähemalt, miks valida LPG-küttelahendust just SW Energialt, kes pakub ainsana Eestis täislahenduse paketti LPG-täislahendust.

Triigi kaugküttevõrgus kehtib soojusenergia müügihind 97,55 €/MWh. Soojusenergia piirhind antud piirkonnas on 117,91 €/MWh vastavalt 31.10.2022a Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2022-184.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Loe SW Energia uudiseid siin.

Harkujärve

Harkujärve kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Harkujärve kaugküttevõrgus toodab alates 2023.a. sügisest sooja SW Energia.

Alates 01.12.2023 kehtib Harkujärve kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 103,44 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti 31.10.2023 otsusele nr 7-3/2023-171 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 103,44 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Loe SW Energia uudiseid siin.

Melliste

Mellistes toodab sooja SW Energia OÜ

Alates 01.12.2023 kehtib Melliste kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 95,94 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti 31.10.2023 otsusele nr 7-3/2023-171 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 95,94 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude pakutavate teenuste kohta leiate kehtivast hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Tabasalu

Tabasalu kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Tabasalu kaugküttevõrgus toodab alates 2020.a. suvest sooja SW Energia.
Võtsime üle soojatootmise, kuid soojuse edastajaks jääb endiselt OÜ Strantum.

SW Energia, kellele kuulub Eestis 255 katlamaja, võitis 2020. aastal Tabasalu kaugküttepiirkonna soojatootmise konkursi ning 1,5 aasta jooksul rekonstrueerib olemasoleva gaasikatlamaja. Uus katlamaja saab olema täisautomaatne hakkpuidul töötava katlamaja. Hakkpuidu kasuks räägib kütuse stabiilsem hind ning keskkonnasõbralikkus: hakkpuidu C02 heitmeks loetakse null. Samuti on hakkpuidumaterjali Eestis piisavalt ning kütuse varustuskindlus on tagatud.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Abja-Paluoja

Abja-Paluoja kaugküttevõrk

Alates 01.09.2023 kehtib Abja-Paluoja kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 83,78 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 83,78 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Abja-Paluojas kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Mulgi Valla kodulehelt.

Kolga-Jaani

Kolga-Jaani kaugküttevõrk

Seoses õli sisseostuhinna langusega on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hinnavalemi alusel arvutatud uus korrigeeritud müügihind 89,99 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Hinnamuudatus jõustub alates 1. aprillist 2023a.

Tulenevalt Konkurentsiameti 18.04.2022 otsusest nr 7-3/2022-046 on Kolga-Jaani kaugküttevõrgu soojusenergia piirhind 111,83 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Viljandi valla poolt korraldatud hanke Kolga-Jaani soojatootja leidmiseks võitis SW Energia OÜ. Oktoobris 2019 sõlmiti leping Kolga-Jaani kaugküttepiirkonna haldamiseks 10 aastaks. Leping jõustus kohe ning alates 10.oktoobrist 2019 hakkas Kolga-Jaani keskküttevõrku soojaga varustama SW Energia. Tulevikus on plaanis tänane katlamaja ümber ehitada täisautomaatseks hakkepuidukatlamajaks.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

Tulevikus plaanib soojatootja Kolga-Jaani katlamaja rekonstrueerimist. Tööde teostamiseks soovitakse kaasata Keskkonnainvesteeringute Keskust.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Kolga-Jaanis kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Viljandi valla kodulehelt

 

Kambja

Kambja kaugküttevõrku haldab SW Energia OÜ

Alates 01.09.2023 kehtib Kambja kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 81,27 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 81,27 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Kambja vallas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

 

Tallinn-Kopli

Kopli liinide kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Tallinnas Kopli liinide kaugküttevõrgus toodab alates 1. juulist 2019 sooja SW Energia.

See kaugküttepiirkond on ainulaadne, sest esmakordselt on SW Energiale opereerimiseks üle antud täiesti uus gaasikatlamaja. Katlamaja asub Põhja-Tallinnas, Kopli poolsaare lõpus. Tegemist on Fund Ehituse arendusprojektiga, mille eesmärk on ajaloolise taustaga Kopli liinide elukeskkonna ülesehitamine. Kopli liinide arendusprojekt hõlmab endas ca 20ha suurust maa-ala, mille lõpptulemusena valmib terviklik elukeskkond, milles on ca 900 uut kodu, kaubanduskeskus, büroopinnad, lasteaed, rannapromenaad puhke-, mängu- ja sportimisaladega.

Soojusenergia piirhind antud piirkonnas on 118,50 €/MWh vastavalt Konkurentsiameti otsusega 08.11.2023 nr. 7-3/2023-178. Hinnale lisandub seaduses ette nähtud käibemaks.
Soojusenergia müügihind alates 01.06.2023 on 113,87 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ette nähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Loe artiklit: Üle- või alaköetud korter ja krõbe küttearve

Raasiku

Raasiku kaugküttevõrk

Alates 01.09.2023 kehtib Raasiku kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 90,33 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-154 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 90,33 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Raasikul kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Riigi Teatajast

 

Padise

Padise kaugküttevõrgus toodab soojusenergiat Eesti ettevõte, SW Energia OÜ

Alates 01.09.2023 kehtib Padise kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 74,16 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 74,16 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

SW Energia opereerib enam kui 250 lokaal- ja kaugküttekatlamaja üle Eesti, olles 43 omavalitsuse usaldusväärseks koostööpartneriks. Muu hulgas olles ka Paldiski linna soojatootja. Anname nõu nii võrgupiirkondade arenguküsimustes kui kortermajade soojusenergiat puudutavatel teemadel. Võtke meiega julgelt ühendust.

Hinnainfo muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Padise piirkonnas kehtivast soojamajandusest on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Krootuse

Krootuse kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Alates 01.12.2023 kehtib Krootuse kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 80,29 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti 31.10.2023 otsusele nr 7-3/2023-171 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 80,29 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude pakutavate teenuste kohta leiate kehtivast hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Katlamaja kehva olukorra tõttu plaanitakse seal tulevikus teha hooldus- ja remonttöid. Parendustööde tulemusel paraneb katlamaja töökindlus ning tõstetakse ka võrgu varustuskindlust, et tagada muretu kodusoojus kõikidele tarbijatele.

Saverna

Saverna kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Alates 01.12.2023 kehtib Saverna kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 80,29 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti 31.10.2023 otsusele nr 7-3/2023-171 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 80,29 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude pakutavate teenuste kohta leiate kehtivast hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

2023a novembrikuu algul avasime täiesti uue täisautomaatse Saverna katlamaja. Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Koostöö kõikide osapoolte vahel sujus väga hästi mistõttu valmis projekt tunduvalt varem kui planeeritud oli. Uus katlamaja teeb sooja hakkepuidust, mis on jällegi samm lähemale keskkonna heaolu suunas. Täname kõiki, kes oli projekti juures abiks ja toeks.

Sindi

Sindi kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Sindi kaugküttevõrgus toodab alates augustist 2018. a sooja SW Energia, kes ostis katlamaja 306 000 euroga.

Alates 01.09.2023 kehtib Sindi kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 76,76€/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 76,76 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Väätsa

Väätsa kaugküttevõrgus teeb sooja hakkpuidukatlamaja

Alates 01.09.2023 kehtib Väätsa kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 85,93 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 85,93 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Väätsa piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Helme

Helme kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Alates 01.07.2018 toodab Helme kaugküttevõrgus sooja SW Energia OÜ.

Alates 01.12.2023 kehtib müügihind 93,80 €/MWh.  Kõikidele hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Konkurentsiameti otsuse nr 7-3/2023-203 alusel on soojusenergia piirhind Helme kaugküttevõrgus 93,80 €/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Helme piirkonna soojamajanduse arengukavaga saab tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Kehra

Kehra kaugküttevõrgus toodab sooja uus biokütuse katlamaja

Kehra kaugküttevõrgus valmis 2019. aasta kevadel uus hakkpuidukatlamaja. SW Energia võtab üle soojatootmise ja uue katlamaja opereerimise, kuid soojuse edastajaks jääb OÜ Velko AV.

SW Energia, kellele kuulub Eestis 255 katlamaja, võitis 2015. aastal Kehra kaugküttepiirkonna soojatootmise konkursi ning ettevõttel tuli kolme aasta jooksul ehitada Kehrasse uus katlamaja. Selle rajamine algas 2018.a. aasta alguses. Katlamaja ehitas OÜ Märja Monte, kellelt soojafirma tellis „võtmed kätte“ lahenduse.

Kehra katlamaja ra­ja­mi­ne läks maksma 2,3 mil­jo­nit eu­rot, millest poo­le eral­das KIK ELi Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di toe­tus­ra­hast ning teise poole investeeris SW Energia oma vahenditest. Uu­de kat­la­maj­ja pai­gal­da­tati kaks ka­telt, mil­le ko­gu­võim­sus on 5 MW ja veel 1 MW suit­su­gaa­si­de pe­sur, mis suu­nab suit­su­gaa­si jää­ke­ner­gia ta­ga­si küt­te­võr­ku. Lisaks pai­gal­da­tati re­ser­vi 6 MW võim­su­se­ga põ­lev­ki­viõ­li­kat­la, mis ka­tab va­ja­du­sel ko­gu pui­dukatlast tu­le­­va ener­gia.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

 

Võisiku

Võisiku kaugküttevõrgus toodab sooja pelletikatlamaja

Alates 01.12.2023 kehtib Võisiku kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 109,54 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti 31.10.2023 otsusele nr 7-3/2023-171 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 109,54 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude pakutavate teenuste kohta leiate kehtivast hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Kanepi

Kanepi kaugküttevõrk

Alates 01.09.2023 kehtib Kanepi kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 81,66 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 81,66 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele

Kanepi kaugküttevõrk on Eestis esimene teadaolev võrk, mis täielikult taastati. Kanepi kaugküttevõrgu ja trasside taastamine oli SW Energia ja valla ühisprojekt, mida toetas SA Keskonnainvesteeringute Keskus 50%. Kokkulepete kohaselt investeeris katlamaja ehitusse teise poole SW Energia ning trasside ehituse kohalik omavalitsus. Kahe objekti kogumaksumus oli 414 000 €, millest 91 000 kulus trasside konstrueerimisele ning 323 000 katlamaja ehituseks.

Katlamaja asub aadressil Kooli 1A ning toodab 800 MWh aastas.

Hinnainfo SW Energia muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Puhja

Puhja kaugküttevõrk

Alates 01.09.2023 kehtib Puhja kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 79,75 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 79,75 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

Hinnainfo muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Puhja piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.