Melliste

Mellistes toodab sooja SW Energia OÜ

Mellistes on soojusenergia müügihind alates 01.07.2022 100,32 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Tabasalu

Tabasalu kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Tabasalu kaugküttevõrgus toodab alates 2020.a. suvest sooja SW Energia.
Võtsime üle soojatootmise, kuid soojuse edastajaks jääb endiselt OÜ Strantum.

SW Energia, kellele kuulub Eestis 255 katlamaja, võitis 2020. aastal Tabasalu kaugküttepiirkonna soojatootmise konkursi ning 1,5 aasta jooksul rekonstrueerib olemasoleva gaasikatlamaja. Uus katlamaja saab olema täisautomaatne hakkpuidul töötava katlamaja. Hakkpuidu kasuks räägib kütuse stabiilsem hind ning keskkonnasõbralikkus: hakkpuidu C02 heitmeks loetakse null. Samuti on hakkpuidumaterjali Eestis piisavalt ning kütuse varustuskindlus on tagatud.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Abja-Paluoja

Abja-Paluoja kaugküttevõrk

Tulenevalt hakkepuidu hinnatõusust on alates 01.07.2022 soojusenergia müügihind Abja-Paluoja kaugküttevõrgus 73,98 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttevõrkudes otsustab soojusenergia hinna üle Konkurentsiamet, kes valvab, et hind oleks õiglane nii soojatootja kui tarbija seisukohast. Soojusenergia piirhind antud piirkonnas on 73,98 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Piirhinna aluseks on Konkurentsiameti otsus 11.01.2017 7-3/2017-002. Et seadus keelab samas küttevõrgus eri klientidele erineva hinna kehtestamise, maksab megavatt-tund kõikides majades ja asutustes täpselt sama palju.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Abja-Paluojas kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Mulgi Valla kodulehelt.

Kolga-Jaani

Kolga-Jaani kaugküttevõrk

Tulenevalt Konkurentsiameti 18.04.2022 otsusest nr 7-3/2022-046 on Kolga-Jaani kaugküttevõrgu soojusenergia piirhind 111,83 €/MWh. Alates 01.06.2022 kehtib Kolga-Jaani kaugküttevõrgus müügihind 111,83 €/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Viljandi valla poolt korraldatud hanke Kolga-Jaani soojatootja leidmiseks võitis SW Energia OÜ. Oktoobris 2019 sõlmiti leping Kolga-Jaani kaugküttepiirkonna haldamiseks 10 aastaks. Leping jõustus kohe ning alates 10.oktoobrist 2019 hakkas Kolga-Jaani keskküttevõrku soojaga varustama SW Energia. Tulevikus on plaanis tänane katlamaja ümber ehitada täisautomaatseks hakkepuidukatlamajaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütuse.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

Tulevikus plaanib soojatootja Kolga-Jaani katlamaja rekonstrueerimist. Tööde teostamiseks soovitakse kaasata Keskkonnainvesteeringute Keskust.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Kolga-Jaanis kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Viljandi valla kodulehelt

 

Kambja

Kambja kaugküttevõrku haldab SW Energia OÜ

Kambja kaugküttevõrgus toodab alates septembrist 2019. a sooja SW Energia OÜ. Tulenevalt katlamaja renoveerimisest ja soojusenergia tootmise üleviimisest biokütusele on Kambja võrgupiirkonnas uus müügihind alates 01.11.2021 59,90 €/MWh, hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Tulevikus plaanib soojatootja Kambja katlamaja rekonstrueerimist. Tööde teostamiseks soovitakse kaasata Keskkonnainvesteeringute Keskust.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Kambja vallas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

 

Tallinn-Kopli

Kopli liinide kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Tallinnas Kopli liinide kaugküttevõrgus toodab alates 1. juulist 2019 sooja SW Energia.

See kaugküttepiirkond on ainulaadne, sest esmakordselt on SW Energiale opereerimiseks üle antud täiesti uus gaasikatlamaja. Katlamaja asub Põhja-Tallinnas, Kopli poolsaare lõpus. Tegemist on Fund Ehituse arendusprojektiga, mille eesmärk on ajaloolise taustaga Kopli liinide elukeskkonna ülesehitamine. Kopli liinide arendusprojekt hõlmab endas ca 20ha suurust maa-ala, mille lõpptulemusena valmib terviklik elukeskkond, milles on ca 900 uut kodu, kaubanduskeskus, büroopinnad, lasteaed, rannapromenaad puhke-, mängu- ja sportimisaladega.

Tulenevalt Konkurentsiameti 27.10.2021 otsusest nr. 7-3/2021-051 on Tallinna, Kopli liinide võrgupiirkonna uus piirhind  150,56 €/MWh.  Tulenevalt põlevkiviõli hinna tõusust kallineb soojusenergia müügihind, alates aprillist 2022 on uus müügihind 120,64 €/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Loe artiklit: Üle- või alaköetud korter ja krõbe küttearve

Raasiku

Raasiku kaugküttevõrk

Raasiku kaugküttevõrgus kehtib alates 01.12.2022  soojusenergia müügihind 106,27 €/MWh. Hinnatõus on tingitud hakkepuidu hinna kallinemisest. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Soojusenergia piirhind on 106,27 €/MWh, mille aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7-3/2022-178 , 31.10.2022.

Raasiku kaugküttevõrgus valmisid suuremahulised ehitustööd, kus 2019. aasta algul valmis täisautomaatne hakkpuidukatlamaja ning uus soojustorustik. Uus katlamaja on keskkonnasõbralik ja ei saasta nii palju ümbruskaudset õhku ning toodab soojust taastuvenergiast, hakkpuidust.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Raasikul kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Riigi Teatajast

 

Padise

Padise kaugküttevõrgus toodab soojusenergiat Eesti ettevõte, SW Energia

Padise piirkonna kaugküttega tegeleb alates 1. veebruarist 2019 soojatootja SW Energia OÜ.

Padise kaugküttevõrgus on alates 01.12.2022.a. soojusenergia müügihind 88,47 €/ MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Piirhinna aluseks on Konkurentsiameti 31.10.22.a. otsus nr 7-3/2022-178

Kiiremas korras on SW Energia OÜ-l plaanis rekonstrueerida Padise katlamaja.

SW Energia opereerib enam kui 250 lokaal- ja kaugküttekatlamaja üle Eesti, olles 43 omavalitsuse usaldusväärseks koostööpartneriks. Muu hulgas olles ka Paldiski linna soojatootja. Anname nõu nii võrgupiirkondade arenguküsimustes kui kortermajade soojusenergiat puudutavatel teemadel. Võtke meiega julgelt ühendust.

Hinnainfo muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Padise piirkonnas kehtivast soojamajandusest on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Krootuse

Krootuse kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Krootuse kaugküttevõrgus toodab alates 1. novembrist 2018 sooja SW Energia.

Tulenevalt Konkurentsiameti otsusest nr.7-3/2022-032 14.03.2022 on Krootuse kaugküttevõrgus soojusenergia piirhind 72,30 €/MWh. Alates 13.04.2022 kehtib uus müügihind 72,30 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Katlamaja kehva olukorra tõttu plaanitakse seal tulevikus teha hooldus- ja remonttöid. Parendustööde tulemusel paraneb katlamaja töökindlus ning tõstetakse ka võrgu varustuskindlust, et tagada muretu kodusoojus kõikidele tarbijatele.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Loe artiklit: Üle- või alaköetud korter ja krõbe küttearve

Saverna

Saverna kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Saverna kaugküttevõrgus toodab alates 1. novembrist 2018 sooja SW Energia.

Tulenevalt Konkurentsiameti otsusest nr.7-3/2022-032 14.03.2022 on Saverna kaugküttevõrgus soojusenergia piirhind 72,30 €/MWh. Alates 13.04.2022 kehtib uus müügihind 72,30 €/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Katlamaja kehva olukorra tõttu plaanitakse seal tulevikus teha hooldus ja remonttöid. Parendustööde tulemusel paraneb katlamaja töökindlus ning tõstetakse ka võrgu varustuskindlust, et tagada muretu kodusoojus kõikidele tarbijatele.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Loe artiklit: Üle- või alaköetud korter ja krõbe küttearve

Sindi

Sindi kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Sindi kaugküttevõrgus toodab alates augustist 2018. a sooja SW Energia, mis ostis katlamaja 306 000 euroga.

Alates 01.12.2022 on Sindis soojusenergia müügihind 90,39 €/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind on 90,39 €/MWh, mille aluseks on  Konkurentsiameti 31.10.2022 otsus nr 7-3/2022-178 . Piirhinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Tulevikus plaanib soojatootja Sindi linna soojavarustuse rekonstrueerimist. Vajaminevad investeeringud on hinnanguliselt suurusjärgus 1,4 miljonit eurot, tööde teostamiseks soovitakse kaasata SA Keskkonnainvesteeringute Keskust.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Väätsa

Väätsa kaugküttevõrgus teeb sooja hakkpuidukatlamaja

Väätsa kaugküttevõrgus on alates 01.07.2018.a. soojusenergia müüja SW Energia OÜ, kes võitis Türi linna poolt korraldatud riigihanke.

Tulenevalt Konkurentsiameti otsusest nr. 7-3/2019-031 kehtib alates 17.07.2019.a Väätsa kaugküttevõrgus soojusenergia piirhind 64,68 €/MWh ja sellest tulenevalt on SW Energial õigus rakendada müügihinda 64,68 €/MWh. Müügihind kehtib alates 01.12.2021.a. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, mis kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Väätsa piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Helme

Helme kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Helme kaugküttevõrgus toodab alates 01.07.2018 sooja SW Energia.

Tulenevalt Konkurentsiameti otsusest nr 7-3/2022-178 on Helme võrgupiirkonna uus soojusenergia piirhind 98,81 €/MWh.
Alates 01.12.2022 kehtib müügihind 98,81 €/MWh. Hinnatõusu tingib hakkepuidu hinna kallinemine. Kõikidele hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Helme piirkonna soojamajanduse arengukavaga saab tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Kehra

Kehra kaugküttevõrgus toodab sooja uus biokütuse katlamaja

Kehra kaugküttevõrgus valmis 2019. aasta kevadel uus hakkpuidukatlamaja. SW Energia võtab üle soojatootmise ja uue katlamaja opereerimise, kuid soojuse edastajaks jääb OÜ Velko AV.

SW Energia, kellele kuulub Eestis 255 katlamaja, võitis 2015. aastal Kehra kaugküttepiirkonna soojatootmise konkursi ning ettevõttel tuli kolme aasta jooksul ehitada Kehrasse uus katlamaja. Selle rajamine algas 2018.a. aasta alguses. Katlamaja ehitas OÜ Märja Monte, kellelt soojafirma tellis „võtmed kätte“ lahenduse.

Kehra katlamaja ra­ja­mi­ne läks maksma 2,3 mil­jo­nit eu­rot, millest poo­le eral­das KIK ELi Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di toe­tus­ra­hast ning teise poole investeeris SW Energia oma vahenditest. Uu­de kat­la­maj­ja pai­gal­da­tati kaks ka­telt, mil­le ko­gu­võim­sus on 5 MW ja veel 1 MW suit­su­gaa­si­de pe­sur, mis suu­nab suit­su­gaa­si jää­ke­ner­gia ta­ga­si küt­te­võr­ku. Lisaks pai­gal­da­tati re­ser­vi 6 MW võim­su­se­ga põ­lev­ki­viõ­li­kat­la, mis ka­tab va­ja­du­sel ko­gu pui­dukatlast tu­le­­va ener­gia.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

 

Võisiku

Võisiku kaugküttevõrgus toodab sooja pelletikatlamaja

Võisiku kaugküttevõrgus on alates 11.12.2022 müügihind 131,88 €/MWh.

Soojusenergia piirhind on 131,88 €/MWh. Piirhinna aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr. 7-3/2022-220 . Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Kanepi

Kanepi kaugküttevõrk

Kanepi kaugküttevõrk on Eestis esimene teadaolev võrk, mis täielikult taastati. Kanepi kaugküttevõrgu ja trasside taastamine oli SW Energia ja valla ühisprojekt, mida toetas SA Keskonnainvesteeringute Keskus 50%. Kokkulepete kohaselt investeeris katlamaja ehitusse teise poole SW Energia ning trasside ehituse kohalik omavalitsus. Kahe objekti kogumaksumus oli 414 000 €, millest 91 000 kulus trasside konstrueerimisele ning 323 000 katlamaja ehituseks.

Katlamaja asub aadressil Kooli 1A ning toodab 800 MWh aastas.

Kanepi kaugküttevõrgus kehtib müügihind 64 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Hinnainfo SW Energia muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Puhja

Puhja kaugküttevõrk

Tulenevalt Konkurentsiameti 31.10.2022 otsusest nr 7-3/2022-178 on Puhja kaugküttevõrgus soojusenergia piirhinnaks 80,41 €/MWh. Alates 01.12.2022 kehtib müügihind 80,41 €/MWh.. Hinnale lisandub seaduses ette nähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, rendi- ja hoolduskulud, püsikulud ning kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

Hinnainfo muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Puhja piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Rakke

Rakke kaugküttevõrk

Tulenevalt Konkurentsiameti 16.12.2019 otsusest nr. 7-3/2019-092 on Rakke võrgupiirkonnas soojusenergia piirhinnaks 71,54 €/MWh. Alates 01.09.2022.a. on soojusenergia müügihind 71,54 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Rakke kaugküttevõrk on SW Energia OÜ halduses 2016. aasta augustist.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Rakke piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Haiba

Haiba kaugküttevõrgus toodab sooja hakkpuidukatlamaja

Haiba kaugküttevõrgus toodab alates 2018. aasta sügisest sooja hakkpuidukatlamaja. Alates 09.09.2022 on soojusenergia müügihind 93,48 €/MWh, seni kehtib müügihind 70,04 €/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Tulenevalt Konkurentsiameti 09.08.2022 otsusest nr 7-3/2022-089 on Haiba võrgupiirkonna soojusenergia piirhind 93,48 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

SW Energia renoveeris 2018. aastal Haiba kaugküttevõrgu katlamaja. Renoveerimisprojekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 50% ulatuses, teise poole summast investeeris soojatootja oma vahenditest. Tulevikus on plaanis rekonstrueerida ka piirkonna soojatorustikud.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Haiba piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga saab tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Võnnu

Võnnu kaugküttevõrk

Võnnu kaugküttevõrgu soojatootmise võttis alates 01.06.2017 üle Eesti soojusenergia tootja SW Energia.

Alates 24.12.2022.a on Võnnu kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 99,49 €/MWh. Hinnatõus on tingitud hakkepuidu kallinemisest. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Vastavalt Konkurentsiameti 24.11.2022 otsusele nr. 7-3/2022-246 on Võnnu kaugküttevõrgus soojusenergia piirhind 99,49 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Võnnu kaugküttevõrgus valmis 2019. aasta suvel täisautomaatne hakkpuidukatlamaja. Uus katlamaja on keskkonnasõbralik ja ei saasta nii palju ümbruskaudset õhku ning toodab soojust taastuvenergiast, hakkpuidust.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütuse.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

 

Hinnainfo SW Energia muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Võnnu piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas