Melliste

Mellistes toodab sooja SW Energia OÜ

Vastavalt Konkurentsiameti 19.05.2023 otsusele nr. 7-3/2023-075 on soojusenergia piirhind Melliste kaugküttevõrgus 90,00 €/MWh. Soojusenergia müügihind 90,00 €/MWh rakendub alates 01.05.2023.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude pakutavate teenuste kohta leiate kehtivast hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Tabasalu

Tabasalu kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Tabasalu kaugküttevõrgus toodab alates 2020.a. suvest sooja SW Energia.
Võtsime üle soojatootmise, kuid soojuse edastajaks jääb endiselt OÜ Strantum.

SW Energia, kellele kuulub Eestis 255 katlamaja, võitis 2020. aastal Tabasalu kaugküttepiirkonna soojatootmise konkursi ning 1,5 aasta jooksul rekonstrueerib olemasoleva gaasikatlamaja. Uus katlamaja saab olema täisautomaatne hakkpuidul töötava katlamaja. Hakkpuidu kasuks räägib kütuse stabiilsem hind ning keskkonnasõbralikkus: hakkpuidu C02 heitmeks loetakse null. Samuti on hakkpuidumaterjali Eestis piisavalt ning kütuse varustuskindlus on tagatud.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Abja-Paluoja

Abja-Paluoja kaugküttevõrk

Alates 01.05.2023 soojusenergia müügihind Abja-Paluoja kaugküttevõrgus 91,70 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttevõrkudes otsustab soojusenergia hinna üle Konkurentsiamet, kes valvab, et hind oleks õiglane nii soojatootja kui tarbija seisukohast. Soojusenergia piirhind antud piirkonnas on 100,55 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Piirhinna aluseks on Konkurentsiameti otsus 7-3/2022-285. Et seadus keelab samas küttevõrgus eri klientidele erineva hinna kehtestamise, maksab megavatt-tund kõikides majades ja asutustes täpselt sama palju.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Abja-Paluojas kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Mulgi Valla kodulehelt.

Kolga-Jaani

Kolga-Jaani kaugküttevõrk

Seoses õli sisseostuhinna langusega on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hinnavalemi alusel arvutatud uus korrigeeritud müügihind 89,99 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Hinnamuudatus jõustub alates 1. aprillist 2023a.

Tulenevalt Konkurentsiameti 18.04.2022 otsusest nr 7-3/2022-046 on Kolga-Jaani kaugküttevõrgu soojusenergia piirhind 111,83 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. SW Energia müüb antud võrgus soojusenergiat alla Konkurentsiameti poolt kehtestatud piirhinna.

Viljandi valla poolt korraldatud hanke Kolga-Jaani soojatootja leidmiseks võitis SW Energia OÜ. Oktoobris 2019 sõlmiti leping Kolga-Jaani kaugküttepiirkonna haldamiseks 10 aastaks. Leping jõustus kohe ning alates 10.oktoobrist 2019 hakkas Kolga-Jaani keskküttevõrku soojaga varustama SW Energia. Tulevikus on plaanis tänane katlamaja ümber ehitada täisautomaatseks hakkepuidukatlamajaks.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

Tulevikus plaanib soojatootja Kolga-Jaani katlamaja rekonstrueerimist. Tööde teostamiseks soovitakse kaasata Keskkonnainvesteeringute Keskust.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Kolga-Jaanis kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Viljandi valla kodulehelt

 

Kambja

Kambja kaugküttevõrku haldab SW Energia OÜ

Kambja kaugküttevõrgus kehtib alates 01.05.2023 soojusenergia müügihind 89,68 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Tulenevalt Konkurentsiameti 30.12.2022 otsusest nr. 7-3/2022-283 kehtib alates 01.02.2023.a Kambja kaugküttevõrgus soojusenergia piirhind 101,26 €/MWh.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütuse.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Kambja vallas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

 

Tallinn-Kopli

Kopli liinide kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Tallinnas Kopli liinide kaugküttevõrgus toodab alates 1. juulist 2019 sooja SW Energia.

See kaugküttepiirkond on ainulaadne, sest esmakordselt on SW Energiale opereerimiseks üle antud täiesti uus gaasikatlamaja. Katlamaja asub Põhja-Tallinnas, Kopli poolsaare lõpus. Tegemist on Fund Ehituse arendusprojektiga, mille eesmärk on ajaloolise taustaga Kopli liinide elukeskkonna ülesehitamine. Kopli liinide arendusprojekt hõlmab endas ca 20ha suurust maa-ala, mille lõpptulemusena valmib terviklik elukeskkond, milles on ca 900 uut kodu, kaubanduskeskus, büroopinnad, lasteaed, rannapromenaad puhke-, mängu- ja sportimisaladega.

Kopli liinide kaugküttevõrgus kehtib alates 01.05.2023 soojusenergia müügihind 101,18 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Tulenevalt Konkurentsiameti 27.10.2021 otsusest nr. 7-3/2021-051 on Tallinna, Kopli liinide võrgupiirkonna uus piirhind  150,56 €/MWh.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Loe artiklit: Üle- või alaköetud korter ja krõbe küttearve

Raasiku

Raasiku kaugküttevõrk

Raasiku kaugküttevõrgus on alates 01.05.2023 soojusenergia müügihind 100,45 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind on 111,85 €/MWh, mille aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7-3/2022-285 , 30.12.2022. Piirhinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Raasikul kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Riigi Teatajast

 

Padise

Padise kaugküttevõrgus toodab soojusenergiat Eesti ettevõte, SW Energia OÜ

Padise kaugküttevõrgus on alates 01.05.2023 soojusenergia müügihind 81,95 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind on 91,05 €/MWh, mille aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7-3/2022-285 , 30.12.2022. Piirhinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

SW Energia opereerib enam kui 250 lokaal- ja kaugküttekatlamaja üle Eesti, olles 43 omavalitsuse usaldusväärseks koostööpartneriks. Muu hulgas olles ka Paldiski linna soojatootja. Anname nõu nii võrgupiirkondade arenguküsimustes kui kortermajade soojusenergiat puudutavatel teemadel. Võtke meiega julgelt ühendust.

Hinnainfo muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Padise piirkonnas kehtivast soojamajandusest on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Krootuse

Krootuse kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Vastavalt Konkurentsiameti 19.05.2023 otsusele nr. 7-3/2023-075 on soojusenergia piirhind Krootuse kaugküttevõrgus 82,79 €/MWh. Soojusenergia müügihind 82,79 €/MWh rakendub alates 01.05.2023.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude pakutavate teenuste kohta leiate kehtivast hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Katlamaja kehva olukorra tõttu plaanitakse seal tulevikus teha hooldus- ja remonttöid. Parendustööde tulemusel paraneb katlamaja töökindlus ning tõstetakse ka võrgu varustuskindlust, et tagada muretu kodusoojus kõikidele tarbijatele.

Saverna

Saverna kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Vastavalt Konkurentsiameti 19.05.2023 otsusele nr. 7-3/2023-075 on soojusenergia piirhind Saverna kaugküttevõrgus 82,79 €/MWh. Soojusenergia müügihind 82,79 €/MWh rakendub alates 01.05.2023.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude pakutavate teenuste kohta leiate kehtivast hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Katlamaja kehva olukorra tõttu plaanitakse seal tulevikus teha hooldus ja remonttöid. Parendustööde tulemusel paraneb katlamaja töökindlus ning tõstetakse ka võrgu varustuskindlust, et tagada muretu kodusoojus kõikidele tarbijatele.

Sindi

Sindi kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Sindi kaugküttevõrgus toodab alates augustist 2018. a sooja SW Energia, mis ostis katlamaja 306 000 euroga.

Sindi kaugküttevõrgus kehtib alates 01.05.2023 soojusenergia müügihind 84,17 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind on 90,39 €/MWh, mille aluseks on  Konkurentsiameti 31.10.2022 otsus nr 7-3/2022-178 . Piirhinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Tulevikus plaanib soojatootja Sindi linna soojavarustuse rekonstrueerimist. Vajaminevad investeeringud on hinnanguliselt suurusjärgus 1,4 miljonit eurot, tööde teostamiseks soovitakse kaasata SA Keskkonnainvesteeringute Keskust.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Väätsa

Väätsa kaugküttevõrgus teeb sooja hakkpuidukatlamaja

Väätsa kaugküttevõrgus kehtib alates 01.05.2023 soojusenergia müügihind 97,57 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind on 107,89 €/MWh, mille aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7-3/2022-285 , 30.12.2022. Piirhinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Väätsa piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Helme

Helme kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Helme kaugküttevõrgus toodab alates 01.07.2018 sooja SW Energia.

Tulenevalt Konkurentsiameti otsusest nr 7-3/2022-178 on Helme võrgupiirkonna uus soojusenergia piirhind 98,81 €/MWh.
Alates 01.12.2022 kehtib müügihind 98,81 €/MWh. Hinnatõusu tingib hakkepuidu hinna kallinemine. Kõikidele hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Helme piirkonna soojamajanduse arengukavaga saab tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Kehra

Kehra kaugküttevõrgus toodab sooja uus biokütuse katlamaja

Kehra kaugküttevõrgus valmis 2019. aasta kevadel uus hakkpuidukatlamaja. SW Energia võtab üle soojatootmise ja uue katlamaja opereerimise, kuid soojuse edastajaks jääb OÜ Velko AV.

SW Energia, kellele kuulub Eestis 255 katlamaja, võitis 2015. aastal Kehra kaugküttepiirkonna soojatootmise konkursi ning ettevõttel tuli kolme aasta jooksul ehitada Kehrasse uus katlamaja. Selle rajamine algas 2018.a. aasta alguses. Katlamaja ehitas OÜ Märja Monte, kellelt soojafirma tellis „võtmed kätte“ lahenduse.

Kehra katlamaja ra­ja­mi­ne läks maksma 2,3 mil­jo­nit eu­rot, millest poo­le eral­das KIK ELi Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di toe­tus­ra­hast ning teise poole investeeris SW Energia oma vahenditest. Uu­de kat­la­maj­ja pai­gal­da­tati kaks ka­telt, mil­le ko­gu­võim­sus on 5 MW ja veel 1 MW suit­su­gaa­si­de pe­sur, mis suu­nab suit­su­gaa­si jää­ke­ner­gia ta­ga­si küt­te­võr­ku. Lisaks pai­gal­da­tati re­ser­vi 6 MW võim­su­se­ga põ­lev­ki­viõ­li­kat­la, mis ka­tab va­ja­du­sel ko­gu pui­dukatlast tu­le­­va ener­gia.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

 

Võisiku

Võisiku kaugküttevõrgus toodab sooja pelletikatlamaja

Vastavalt Konkurentsiameti 19.05.2023 otsusele nr. 7-3/2023-075 on soojusenergia piirhind Võisiku kaugküttevõrgus 112,10 €/MWh. Soojusenergia müügihind 112,10 €/MWh rakendub alates 01.05.2023.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude pakutavate teenuste kohta leiate kehtivast hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Kanepi

Kanepi kaugküttevõrk

Kanepi kaugküttevõrk on Eestis esimene teadaolev võrk, mis täielikult taastati. Kanepi kaugküttevõrgu ja trasside taastamine oli SW Energia ja valla ühisprojekt, mida toetas SA Keskonnainvesteeringute Keskus 50%. Kokkulepete kohaselt investeeris katlamaja ehitusse teise poole SW Energia ning trasside ehituse kohalik omavalitsus. Kahe objekti kogumaksumus oli 414 000 €, millest 91 000 kulus trasside konstrueerimisele ning 323 000 katlamaja ehituseks.

Katlamaja asub aadressil Kooli 1A ning toodab 800 MWh aastas.

Kanepi kaugküttevõrgus kehtib alates 01.05.2023 soojusenergia müügihind 87,79 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind antud piirkonnas on 93,58 €/MWh. Piirhinna aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7-3/2022-257, 30.11.2022. Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale, selle iseärasusi arvesse võttes, sobiva soojusenergia piirhinna.

Hinnainfo SW Energia muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Puhja

Puhja kaugküttevõrk

Puhja kaugküttevõrgus on alates 01.05.2023 soojusenergia müügihind 84,37 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Tulenevalt Konkurentsiameti 20.01.2023 otsusest nr 7-3/2023-003 on Puhja kaugküttevõrgus soojusenergia piirhinnaks 89,93 €/MWh.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, rendi- ja hoolduskulud, püsikulud ning kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

Hinnainfo muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Puhja piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Rakke

Rakke kaugküttevõrk

Rakke kaugküttevõrgus on alates 01.05.2023 soojusenergia müügihind 94,74 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Tulenevalt Konkurentsiameti 22.12.2022 otsusest nr. 7-3/2022-278 on Rakke võrgupiirkonnas soojusenergia piirhinnaks 104,29 €/MWh.

Rakke kaugküttevõrk on SW Energia OÜ halduses 2016. aasta augustist.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Rakke piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Haiba

Haiba kaugküttevõrgus toodab sooja hakkpuidukatlamaja

Haiba kaugküttevõrgus kehtib alates 01.05.2023 soojusenergia müügihind 93,19 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind on 103,86 €/MWh, mille aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7-3/2022-285 , 30.12.2022. Piirhinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

SW Energia renoveeris 2018. aastal Haiba kaugküttevõrgu katlamaja. Renoveerimisprojekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 50% ulatuses, teise poole summast investeeris soojatootja oma vahenditest. Tulevikus on plaanis rekonstrueerida ka piirkonna soojatorustikud.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Haiba piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga saab tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Võnnu

Võnnu kaugküttevõrk

Võnnu kaugküttevõrgus kehtib alates 01.05.2023 soojusenergia müügihind 93,13 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind on 103,75 €/MWh, mille aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7-3/2022-285 , 30.12.2022. Piirhinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

 

Hinnainfo SW Energia muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Võnnu piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas